Lṳ̄ Buó (Q317846)

Chók-cê̤ṳ Wikidata
跳至導覽 跳至搜尋
東漢末年的猛將 繁體中文
siŭ-gāi
Ngṳ̄-ngiòng Biĕu-chiĕng Soat-bêng ia̍h kiò
閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄
Lṳ̄ Buó
Gó muôi dêng-ngiê mièu-sŭk
  英文
  Lü Bu
  Chinese warlord and general
  • Lui Po
  • Lu Bu
  • Lv Bu
  • God of War
  • Lyu Bu

  Mièu-sŭk

  Lü Bu Portrait.jpg
  341 × 615; 123 KB
  媒體說明 繁體中文
  Impressió de bloc de la Dinastia Qing (加泰蘭文)
  1 chăng-kō̤
  sèng-pia̍t 閩南語
  2 chăng-kō̤
  kok-che̍k 閩南語
  Tong Hàn 閩南語
  0 chăng-kō̤
  名字 繁體中文
   中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  姓氏 繁體中文
   閩南語
  0 chăng-kō̤
  暱稱 繁體中文
  "El General Volador" (飛將) (英文)
  0 chăng-kō̤
  chhut-sì 閩南語
  160
  1 chăng-kō̤
  chhut-sì-tē 閩南語
  Kiú-goân-khu 閩南語
  kok-ka 閩南語
  帝制中國 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  kòe-sin 閩南語
  7 2 199
  1 chăng-kō̤
  死亡方式 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  死因 繁體中文
  Tiàu-tāu 閩南語
  1 chăng-kō̤
  kiáⁿ-jî 閩南語
  呂玲綺 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  chhin-chhek 閩南語
  親屬關係 繁體中文
  養父母 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  家族 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  chit-gia̍p 閩南語
  軍閥 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  射箭運動員 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  推斷依據 繁體中文
  Category:中國射箭運動員 中文 (已轉換拼寫)
  檢索日期 繁體中文
  24 6 2019
  體育運動 繁體中文
  Siā-chìⁿ 閩南語
  1 chăng-kō̤
  推斷依據 繁體中文
  Category:中國射箭運動員 中文 (已轉換拼寫)
  檢索日期 繁體中文
  29 5 2019
  軍銜 繁體中文
  將軍 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  擁有 繁體中文
  赤兔馬 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  時期 繁體中文
  Tong Hàn 閩南語
  0 chăng-kō̤
  kì-chài tī 閩南語
  Hō͘ Hàn Su 閩南語
  陳述主體項目 繁體中文
  後漢書/卷75 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  Sam-kok Chì 閩南語
  陳述主體項目 繁體中文
  三國志·卷07 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  東觀漢記 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  騎上 繁體中文
  赤兔馬 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  相異物 繁體中文
  呂布 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  共享資源分類 繁體中文
  Lü Bu
  0 chăng-kō̤

  識別碼

  百度貼吧名 繁體中文
  作品數量 繁體中文
  895,628
  時間點 繁體中文
  9 3 2023
  0 chăng-kō̤
  主體名為 繁體中文
  吕布
  0 chăng-kō̤
  Freebase識別碼 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  Freebase數據轉儲 繁體中文
  出版日期 繁體中文
  28 10 2013
  納木維基識別碼 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  知乎話題識別碼 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  吕布
  0 chăng-kō̤
   
  siŭ-gāi
  siŭ-gāi
   siŭ-gāi
    siŭ-gāi
    siŭ-gāi
     siŭ-gāi
      siŭ-gāi
       siŭ-gāi
        siŭ-gāi