ઈરફાન હબીબ (Q3154342)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
ભારતીય ઈતિહાસકાર, લેખક
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
ઈરફાન હબીબ
ભારતીય ઈતિહાસકાર, લેખક
  અંગ્રેજી
  Irfan Habib
  historian

   વિધાનો

   Irfan habib.jpg
   ૫૪૮ × ૬૪૪; ૨૯૦ KB
   ૦ સંદર્ભ
   Irfanઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   Aligarh Muslim Universityઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   New Collegeઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Irfan Habib
   ૦ સંદર્ભ

   Identifiers

   BIBSYS IDઅંગ્રેજી
   SUDOC authorities IDઅંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   BnF IDઅંગ્રેજી
    
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો
        ફેરફાર કરો
         ફેરફાર કરો
          ફેરફાર કરો