Chong Koet-yùng(Chong Fat-chûng) (Q313596)

Chhiùng Wikidata lòi
跳至導覽 跳至搜尋
香港男藝人 繁體中文
phiên-siá
語言 標籤 描述 亦稱為
客家語/Hak-kâ-ngî
Chong Koet-yùng(Chong Fat-chûng)
Hàn-m̀ thin-ngi mèu-shu̍t
  英文
  Leslie Cheung
  Hong Kong singer-songwriter and actor
  • Leslie Cheung Kwok-wing

  陳述

  2 參考文獻
  俄語維基百科 繁體中文
  載於 繁體中文
  data.bnf.fr 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  10 Sṳ̍p-ngie̍t 2015
  圖片 繁體中文
  Leslie Cheung.jpg
  316 × 241;90 KB
  0 參考文獻
  性別 繁體中文
  4 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  4 Sṳ̍p-yit-ngie̍t 2018
  載於 繁體中文
  data.bnf.fr 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  10 Sṳ̍p-ngie̍t 2015
  國籍 繁體中文
  0 參考文獻
  母語人名 繁體中文
  Leslie Cheung (英文)
  1 參考文獻
  俄語維基百科 繁體中文
  張國榮 (繁體中文)
  0 參考文獻
  张国荣 (簡體中文)
  0 參考文獻
  出生姓名 繁體中文
  張發宗 (中文)
  1 參考文獻
  俄語維基百科 繁體中文
  张发宗 (中文)
  1 參考文獻
  俄語維基百科 繁體中文
  名字 繁體中文
  萊斯利 繁體中文
  0 參考文獻
  國榮 中文 (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  Kwok-wing 中文 (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  姓氏 繁體中文
   繁體中文
  0 參考文獻
  張姓 Chinese (Taiwan) (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  出生日期 繁體中文
  12 Kiú-ngie̍t 1956
  4 參考文獻
  載於 繁體中文
  data.bnf.fr 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  10 Sṳ̍p-ngie̍t 2015
  載於 繁體中文
  社交網絡及存檔內容 中文 (已轉換拼寫)
  SNAC方舟編碼 繁體中文
  命名為 繁體中文
  Leslie Cheung
  檢索日期 繁體中文
  9 Sṳ̍p-ngie̍t 2017
  載於 繁體中文
  Find A Grave 繁體中文
  Find a Grave編號 繁體中文
  命名為 繁體中文
  Leslie Cheung
  檢索日期 繁體中文
  9 Sṳ̍p-ngie̍t 2017
  出生地 繁體中文
  英屬香港 繁體中文
  0 參考文獻
  死亡日期 繁體中文
  1 Si-ngie̍t 2003
  4 參考文獻
  載於 繁體中文
  data.bnf.fr 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  10 Sṳ̍p-ngie̍t 2015
  載於 繁體中文
  社交網絡及存檔內容 中文 (已轉換拼寫)
  SNAC方舟編碼 繁體中文
  命名為 繁體中文
  Leslie Cheung
  檢索日期 繁體中文
  9 Sṳ̍p-ngie̍t 2017
  載於 繁體中文
  Find A Grave 繁體中文
  Find a Grave編號 繁體中文
  命名為 繁體中文
  Leslie Cheung
  檢索日期 繁體中文
  9 Sṳ̍p-ngie̍t 2017
  死亡方式 繁體中文
  墓地 繁體中文
  寶福山 繁體中文
  地理座標 繁體中文

  22°23'10.68"N, 114°11'7.80"E
  0 參考文獻
  父親 繁體中文
  張活海 繁體中文
  0 參考文獻
  兄弟姊妹 繁體中文
  張綠萍 繁體中文
  0 參考文獻
  配偶 繁體中文
  無數值
  0 參考文獻
  非婚伴侶 繁體中文
  唐鶴德 中文 (已轉換拼寫)
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  標題 繁體中文
  Leslie Cheung: Asia's gay icon lives on 15 years after his death (英文)
  作者 繁體中文
  何桂藍 繁體中文
  出版日期 繁體中文
  9 Si-ngie̍t 2018
  檢索日期 繁體中文
  11 Yit-ngie̍t 2022
  母語 繁體中文
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  data.bnf.fr 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  10 Sṳ̍p-ngie̍t 2015
  書寫語言 繁體中文
  0 參考文獻
  籍貫 繁體中文
  0 參考文獻
  職業 繁體中文
  0 參考文獻
  作曲家 繁體中文
  0 參考文獻
  電影導演 繁體中文
  0 參考文獻
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  4 Si-ngie̍t 2022
  詞曲作家 繁體中文
  0 參考文獻
  電影演員 繁體中文
  電視演員 繁體中文
  0 參考文獻
  暱稱 繁體中文
  哥哥 (繁體中文)
  0 參考文獻
  榮少 (繁體中文)
  0 參考文獻
  就讀學校 繁體中文
  里茲大學 繁體中文
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  居住地 繁體中文
  英屬香港 繁體中文
  1 參考文獻
  0 參考文獻
  2003
  0 參考文獻
  種族 繁體中文
  廣東人 繁體中文
  1 參考文獻
  日語維基百科 繁體中文
  信仰 繁體中文
  1 參考文獻
  中文維基百科 繁體中文
  簽名 繁體中文
  0 參考文獻
  血型 繁體中文
  O 繁體中文
  1 參考文獻
  中文維基百科 繁體中文
  聲部 繁體中文
  男中音 繁體中文
  0 參考文獻
  樂器 繁體中文
  聲音 繁體中文
  0 參考文獻
  唱片目錄 繁體中文
  張國榮音樂作品列表 中文 (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  影片集錦 繁體中文
  張國榮影視作品列表 中文 (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  主要作品 繁體中文
  當年情 中文 (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  類型 繁體中文
  粵語流行音樂 繁體中文
  1 參考文獻
  高度 繁體中文
  175 Kûng-fûn
  0 參考文獻
  紀念牌匾圖像 繁體中文
  Leslie Cheung, Avenue of Stars.JPG
  2,048 × 1,536;599 KB
  0 參考文獻
  共享資源分類 繁體中文
  Leslie Cheung
  0 參考文獻
  話題主模板 繁體中文
  Template:張國榮 中文 (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  話題主分類 繁體中文
  Category:張國榮 中文 (已轉換拼寫)
  0 參考文獻

  識別碼

  2 參考文獻
  基於啟發法 繁體中文
  載於 繁體中文
  MusicBrainz 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  20 Pat-ngie̍t 2021
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  BIBSYS識別碼 繁體中文
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  7 Sṳ̍p-ngie̍t 2018
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  24 Ńg-ngie̍t 2021
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  24 Ńg-ngie̍t 2021
  0 參考文獻
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  24 Ńg-ngie̍t 2021
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  26 Si-ngie̍t 2022
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  28 Pat-ngie̍t 2018
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  24 Ńg-ngie̍t 2021
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  data.bnf.fr 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  26 Pat-ngie̍t 2015
  1905電影網明星標識符 中文 (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  AllMovie個人編號 繁體中文
  0 參考文獻
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  MusicBrainz 繁體中文
  0 參考文獻
  亞馬遜作者編號 繁體中文
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  Ameblo使用者名稱 繁體中文
  1 參考文獻
  日語維基百科 繁體中文
  0 參考文獻
  BabelNet編號 繁體中文
  0 參考文獻
  bgm.tv人物識別碼 繁體中文
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  Cinema.de ID 英文
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  2 參考文獻
  檢索日期 繁體中文
  14 Yit-ngie̍t 2021
  臺灣書目整合查詢系統系統號 中文 (已轉換拼寫)
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  26 Si-ngie̍t 2022
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  Deezer藝術家編號 繁體中文
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  MusicBrainz 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  6 Pat-ngie̍t 2015
  豆瓣影人編號 繁體中文
  1 參考文獻
  中文維基百科 繁體中文
  豆瓣音樂藝術家編號 中文 (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  Europeana實體 繁體中文
  1 參考文獻
  檢索日期 繁體中文
  12 Sṳ̍p-ngi-ngie̍t 2019
  Evene ID 英文
  0 參考文獻
  Fandom條目編號 繁體中文
  命名為 繁體中文
  Leslie Cheung
  1889
  0 參考文獻
  命名為 繁體中文
  Leslie Cheung
  68986
  0 參考文獻
  命名為 繁體中文
  Leslie Cheung
  76383
  0 參考文獻
  命名為 繁體中文
  Leslie Cheung
  1889
  0 參考文獻
  Filmow ID 英文
  0 參考文獻
  Freebase識別碼 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  Freebase數據轉儲 繁體中文
  出版日期 繁體中文
  28 Sṳ̍p-ngie̍t 2013
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  1 參考文獻
  韓語維基百科 繁體中文
  IMDb識別碼 繁體中文
  2 參考文獻
  基於啟發法 繁體中文
  載於 繁體中文
  MusicBrainz 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  20 Pat-ngie̍t 2021
  KINENOTE人物编号 繁體中文
  0 參考文獻
  Kinopoisk個人編號 繁體中文
  0 參考文獻
  KKBox演出者ID 繁體中文
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  Last.fm編號 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  MusicBrainz 繁體中文
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  Metacritic識別碼 繁體中文
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  時光網人物編號 繁體中文
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  2 參考文獻
  載於 繁體中文
  MusicBrainz 繁體中文
  基於啟發法 繁體中文
  載於 繁體中文
  MusicBrainz 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  20 Pat-ngie̍t 2021
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  MYmovies演員編號 繁體中文
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  NLI編號 繁體中文
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  NE.se ID 英文
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  NNDB 繁體中文
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  Prisma ID 英文
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  Quora主題編號 繁體中文
  0 參考文獻
  1 參考文獻
  基於啟發法 繁體中文
  載於 繁體中文
  MusicBrainz 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  12 Sṳ̍p-ngie̍t 2021
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  1 參考文獻
  基於啟發法 繁體中文
  載於 繁體中文
  MusicBrainz 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  20 Pat-ngie̍t 2021
  0 參考文獻
  Shazam藝術家編號 繁體中文
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  SNAC方舟編碼 繁體中文
  0 參考文獻
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  MusicBrainz 繁體中文
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  TMDb人物編號 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  The Movie Database 繁體中文
  IMDb識別碼 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  29 Ńg-ngie̍t 2021
  Trakt.tv ID 英文
  0 參考文獻
  命名為 繁體中文
  CHEUNG, Leslie
  作者名稱字符 繁體中文
  Giona Antonio Nazzaro
  出版日期 繁體中文
  2003
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  TV.com ID 英文
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  YouTube頻道編號 繁體中文
  命名為 繁體中文
  Leslie Cheung - Topic
  始於 繁體中文
  17 Kiú-ngie̍t 2013
  訂閱者數量 繁體中文
  1,860
  作品數量 繁體中文
  1,174
  11,613,448
  日期 繁體中文
  29 Pat-ngie̍t 2021
  0 參考文獻
  命名為 繁體中文
  Leslie Cheung
  訂閱者數量 繁體中文
  28,000
  作品數量 繁體中文
  83
  13,491,204
  始於 繁體中文
  23 Ngi-ngie̍t 2013
  日期 繁體中文
  29 Pat-ngie̍t 2021
  擁有特性 繁體中文
  1 參考文獻
  基於啟發法 繁體中文
  載於 繁體中文
  MusicBrainz 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  20 Pat-ngie̍t 2021
  YouTube播放列表ID 繁體中文
  0 參考文獻
  Find a Grave編號 繁體中文
  0 參考文獻
  命名為 繁體中文
  發宗 國榮 发宗, Fāzōng, Fa-tsung, Fat-chung, 国荣, Guóróng, Kuo-jung, Kwok-wing, Leslie 張 aka 张, Zhāng, Chang, Cheung (12 Sep 1956 - certain 1 Apr 2003)
  0 參考文獻
   
  phiên-siá
   phiên-siá
    phiên-siá
    phiên-siá
     phiên-siá
      phiên-siá
       phiên-siá
        phiên-siá