તુલસીદાસ (Q312976)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
મધ્યકાલિન સંત કવિ, શ્રી રામચરિતમાનસ અને હનુમાન ચાલીસાના રચયિતા
 • ગોસ્વામી તુલસીદાસ
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
તુલસીદાસ
મધ્યકાલિન સંત કવિ, શ્રી રામચરિતમાનસ અને હનુમાન ચાલીસાના રચયિતા
 • ગોસ્વામી તુલસીદાસ
અંગ્રેજી
Tulsidas
Hindu poet-saint
 • Gosvami Tulsidas

વિધાનો

Goswami Tulsidas Awadhi Hindi Poet.jpg
૧,૩૯૫ × ૨,૦૧૬; ૧.૪૪ MB
૧ સંદર્ભ
गोस्वामी तुलसीदास (હિન્દી)
૧ સંદર્ભ
૧૦ સંદર્ભો
Open Library IDઅંગ્રેજી
named asઅંગ્રેજી
Tulasīdāsa
Open Library IDઅંગ્રેજી
named asઅંગ્રેજી
Tulasidasa
Open Library IDઅંગ્રેજી
named asઅંગ્રેજી
Tulsidas
SNACઅંગ્રેજી
SNAC Ark IDઅંગ્રેજી
named asઅંગ્રેજી
Tulsidas
NE.se IDઅંગ્રેજી
named asઅંગ્રેજી
Tulsidas
FAST IDઅંગ્રેજી
named asઅંગ્રેજી
Tulasīdāsa
LIBRISઅંગ્રેજી
SELIBR IDઅંગ્રેજી
named asઅંગ્રેજી
1532-1623 Tulasīdāsa
NLA Persistent Identifierઅંગ્રેજી
named asઅંગ્રેજી
Tulasīdāsa
1623
૧૧ સંદર્ભો
Open Library IDઅંગ્રેજી
named asઅંગ્રેજી
Tulasīdāsa
Open Library IDઅંગ્રેજી
named asઅંગ્રેજી
Tulasidasa
Open Library IDઅંગ્રેજી
named asઅંગ્રેજી
Tulsidas
SNACઅંગ્રેજી
SNAC Ark IDઅંગ્રેજી
named asઅંગ્રેજી
Tulsidas
NE.se IDઅંગ્રેજી
named asઅંગ્રેજી
Tulsidas
FAST IDઅંગ્રેજી
named asઅંગ્રેજી
Tulasīdāsa
LIBRISઅંગ્રેજી
SELIBR IDઅંગ્રેજી
named asઅંગ્રેજી
1532-1623 Tulasīdāsa
NLA Persistent Identifierઅંગ્રેજી
named asઅંગ્રેજી
Tulasīdāsa
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
Tulsidas
૦ સંદર્ભ
described by sourceઅંગ્રેજી
Armenian Soviet Encyclopediaઅંગ્રેજી
volumeઅંગ્રેજી
4
page(s)અંગ્રેજી
230
૧ સંદર્ભ

Identifiers

૧ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૧ સંદર્ભ
૨૮ ઓક્ટોબર 2013
BnF IDઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
SUDOC authorities IDઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
Libraries Australia IDઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
Open Library IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
CERL IDઅંગ્રેજી
FAST IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
BAV IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
NKCR AUT IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
PTBNP IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
SELIBR IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
NUKAT (WarsawU) authorities IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
SNAC Ark IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Quora topic IDઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
Quoraઅંગ્રેજી
NE.se IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Encyclopædia Universalis IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
WBPLN author IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Encyclopædia Britannica Online IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
BNE IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Unz Review author IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
vtls000067269
૦ સંદર્ભ
National Library of Israel IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
BIBSYS IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Online Books Page author IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
BNB person IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
RERO IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
CiNii author ID (books)અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
National Library of Brazil IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
NLA Persistent Identifierઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
 
ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો