નથુરામ ગોડસે (Q312553)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
Assassin of Mahatma Gandhiઅંગ્રેજી
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
નથુરામ ગોડસે
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
  અંગ્રેજી
  Nathuram Godse
  Assassin of Mahatma Gandhi
  • Nathuram Vinayak Godase
  • Nathuram Godase

  વિધાનો

  नथूराम विनायक गोडसे (મરાઠી)
  ૧ સંદર્ભ
  Godseઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  assassination of Mahatma Gandhiઅંગ્રેજી
  subject has roleઅંગ્રેજી
  perpetratorઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  work locationઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Bhagyanagarઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Lutyens' Delhiઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ

  Identifiers

  ૧ સંદર્ભ
  ૨૮ ઓક્ટોબર 2013
  FAST IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Quora topic IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Quoraઅંગ્રેજી
  NNDB people IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BNB person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
   
  ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો
        ફેરફાર કરો