ആംഫിതിയേറ്റർ ഓഫ് എൽ ജെം (Q2914326)

Wikidata സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
Roman amphitheatre in El Jem, Tunisiaഇംഗ്ലീഷ്
തിരുത്തുക
ഭാഷ തലക്കുറി വിവരണം ഇങ്ങനെയും അറിയപ്പെടുന്നു:
മലയാളം
ആംഫിതിയേറ്റർ ഓഫ് എൽ ജെം
വിവരണമൊന്നും നിർവചിച്ചിട്ടില്ല
  ഇംഗ്ലീഷ്
  Roman amphitheatre of El Jem
  Roman amphitheatre in El Jem, Tunisia
  • amphitheatre in El Jem

  പ്രസ്താവനകൾ

  Roman amphitheatreഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Thysdrusഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ

  Identifiers

  Digital Atlas of the Roman Empire IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  vici.org IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Pleiades IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  GeoNames IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Amphi-Theatrum IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Carthalia IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
   
  തിരുത്തുക
   തിരുത്തുക
    തിരുത്തുക
     തിരുത്തുക
      തിരുത്തുക
       തിരുത്തുക
        തിരുത്തുക
         തിരുത്തുക
         "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q2914326&oldid=845888864" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്