લારા દત્તા (Q290438)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
Miss Universe 2000 અંગ્રેજી
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
લારા દત્તા
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
  અંગ્રેજી
  Lara Dutta
  Miss Universe 2000

   વિધાનો

   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   Lara Dutta (અંગ્રેજી)
   ૧ સંદર્ભ
   Dutta અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   work period (start) અંગ્રેજી
   2003
   ૧ સંદર્ભ
   mass અંગ્રેજી
   ૫૮ kilogram
   ૧ સંદર્ભ
   ૧૭૩ centimetre
   ૧ સંદર્ભ
   Lara Dutta
   ૦ સંદર્ભ

   Identifiers

   Deutsche Biographie ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Deutsche Synchronkartei actor ID અંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   Filmweb.pl person ID અંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   ૨૮ ઓક્ટોબર 2013
   Instagram username અંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   NNDB people ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Open Media Database person ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   Twitter user numeric ID અંગ્રેજી
   has quality અંગ્રેજી
   verified account અંગ્રેજી
   number of subscribers અંગ્રેજી
   ૩૨,૭૧,૮૧૭
   ૧૭ ઓગસ્ટ 2009
   ૨૨ એપ્રિલ 2020
   ૧ સંદર્ભ
   WikiTree person ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
    
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો
        ફેરફાર કરો
         ફેરફાર કરો
          ફેરફાર કરો