લારા દત્તા (Q290438)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
Miss Universe 2000અંગ્રેજી
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
લારા દત્તા
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
  અંગ્રેજી
  Lara Dutta
  Miss Universe 2000

   વિધાનો

   ૦ સંદર્ભ
   Duttaઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   massઅંગ્રેજી
   ૫૮ kilogram
   ૧ સંદર્ભ
   ૧૭૩ centimetre
   ૧ સંદર્ભ
   Lara Dutta
   ૦ સંદર્ભ

   Identifiers

   ૧ સંદર્ભ
   ૨૮ ઓક્ટોબર 2013
   NNDB people IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   WikiTree person IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Deutsche Synchronkartei actor-IDઅંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   Open Media Database person IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
    
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો
        ફેરફાર કરો
         ફેરફાર કરો
          ફેરફાર કરો