સૈફ પાલનપુરી (Q2776152)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
ગુજરાતી ગઝલકાર
 • સૈફુદ્દીન ગુલામ અલી ખારાવાલા
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
સૈફ પાલનપુરી
ગુજરાતી ગઝલકાર
 • સૈફુદ્દીન ગુલામ અલી ખારાવાલા
અંગ્રેજી
Saif Palanpuri
Gujarati poet
 • Saifuddin Gulam Ali Kharawala

વિધાનો

૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
Saifuddin Gulam Ali Kharawala (અંગ્રેજી)
૦ સંદર્ભ
સૈફુદ્દીન ગુલામ અલી ખારાવાલા (ગુજરાતી)
૦ સંદર્ભ
૩૦ ઓગસ્ટ 1929Gregorian
૦ સંદર્ભ
૭ મે 1980
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ

Identifiers

Open Library IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
 
ફેરફાર કરો
ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો
        ફેરફાર કરો