મનુભાઈ પંચોળી (Q2767900)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
ભારતના ગુજરાતી નવલકથાકાર, લેખક અને શિક્ષણવિદ્ય
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
મનુભાઈ પંચોળી
ભારતના ગુજરાતી નવલકથાકાર, લેખક અને શિક્ષણવિદ્ય
  અંગ્રેજી
  Manubhai Pancholi
  Indian Gujarati language author and politician
  • Darshak

  વિધાનો

  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ

  Identifiers

  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Libraries Australia IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SUDOC authorities IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Open Library IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  FAST IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
   
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો
        ફેરફાર કરો
         ફેરફાર કરો