શિવભદ્રસિંહ ગોહિલ (Q2767652)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
ભાવનગર રજવાડાના કુંવર અને પ્રકૃત્તિવિદ્દ
 • શીવા બાપા
 • બાપા સાહેબ
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
શિવભદ્રસિંહ ગોહિલ
ભાવનગર રજવાડાના કુંવર અને પ્રકૃત્તિવિદ્દ
 • શીવા બાપા
 • બાપા સાહેબ
અંગ્રેજી
Shivbhadrasinhji Gohil
Prince of Bhavnagar Princely state
 • Shivabapa
 • Bapa Saheb

વિધાનો

૦ સંદર્ભ
M K Shivbhadra Sinhji.jpg
૧,૫૦૪ × ૧,૦૦૨; ૧૧૧ KB
૦ સંદર્ભ
૨૩ ડિસેમ્બર 1933
૦ સંદર્ભ
familyઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
 
ફેરફાર કરો
ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો
        ફેરફાર કરો