શક્તિદાન મહીદાન લાંગાવદરા (Q2763128)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
ગુજરાતના એક ભજનીક
 • નારાયણ સ્વામી
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
શક્તિદાન મહીદાન લાંગાવદરા
ગુજરાતના એક ભજનીક
 • નારાયણ સ્વામી
અંગ્રેજી
Shaktidan Mahidan Langvadara
Spiritual folk-songs' singer from Gujarat
 • Narayan Swami

વિધાનો

૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
 
ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો
        ફેરફાર કરો