ધરમશીભાઈ શાહ (Q2761555)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
ભારતીય શાસ્ત્રીય નૃત્યોના ગુરુ
 • મહા મહોપાધ્યાય
 • કલાગુરુ
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
ધરમશીભાઈ શાહ
ભારતીય શાસ્ત્રીય નૃત્યોના ગુરુ
 • મહા મહોપાધ્યાય
 • કલાગુરુ
અંગ્રેજી
Dharmashibhai Shah
Guru of Indian Classical Dances

  વિધાનો

   
  ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો
        ફેરફાર કરો
         ફેરફાર કરો