દીપકભાઇ પ્ર. મેહતા (Q2760849)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
ગુજરાતના એક શીક્ષક અને પ્રકૃત્તિપ્રેમી
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
દીપકભાઇ પ્ર. મેહતા
ગુજરાતના એક શીક્ષક અને પ્રકૃત્તિપ્રેમી
  અંગ્રેજી
  Deepakbhai P. Mehta
  A teacher and naturalist from Gujarat

   વિધાનો

   ૦ સંદર્ભ
   Deepakbhai P. Mehta.jpg
   ૬૩૪ × ૮૫૧; ૫૯ KB
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   ૩૦ સપ્ટેમ્બર 1936
   ૦ સંદર્ભ
   ૨૮ મે 2004
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
    
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો
        ફેરફાર કરો
         ફેરફાર કરો
          ફેરફાર કરો