ഒമോ നദി (Q273456)

Wikidata സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ആഫ്രിക്കയിലെ നദി
തിരുത്തുക
ഭാഷ തലക്കുറി വിവരണം ഇങ്ങനെയും അറിയപ്പെടുന്നു:
മലയാളം
ഒമോ നദി
ആഫ്രിക്കയിലെ നദി
  ഇംഗ്ലീഷ്
  Omo River
  river in Ethiopia

   പ്രസ്താവനകൾ

   1 സ്രോതസ്സ്
   Omo river delta.jpg
   624 × 639; 123 കെ.ബി.
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Omo River 02.jpg
   3,264 × 2,303; 1,006 കെ.ബി.
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   origin of the watercourse ഇംഗ്ലീഷ്
   Shewa ഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Gojeb River ഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Denchya River ഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Gibe River ഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Mui River ഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Usno River ഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Wabe River ഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Mantsa River ഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Zigina River ഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   lakes on river ഇംഗ്ലീഷ്
   Lake Turkana ഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ

   8°15'22.7"N, 37°29'23.6"E
   1 സ്രോതസ്സ്

   4°29'48.8"N, 36°0'49.7"E
   1 സ്രോതസ്സ്
   Lower Valley of the Omo (ഇംഗ്ലീഷ്)
   Basse vallée de l'Omo (ഫ്രഞ്ച്)
   وادي أومو المنخفض (അറബിക്)
   奥莫低谷 (ചൈനീസ്)
   Долина нижнего течения реки Омо (റഷ്യൻ)
   Valle bajo del Omo (സ്‌പാനിഷ്)
   オモ川下流域 (ജാപ്പനീസ്)
   Lagere Omo vallei (ഡച്ച്)
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   760 കിലോമീറ്റർ
   1 സ്രോതസ്സ്
   locator map image ഇംഗ്ലീഷ്
   Omo (rivière).png
   519 × 478; 510 കെ.ബി.
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Omo River
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Omo River
   0 സ്രോതസ്സുകൾ

   തിരിച്ചറിയലുപാധികൾ

    
   തിരുത്തുക
   തിരുത്തുക
    തിരുത്തുക
     തിരുത്തുക
      തിരുത്തുക
       തിരുത്തുക
        തിരുത്തുക
         തിരുത്തുക
          തിരുത്തുക
          "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q273456&oldid=1318573485" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്