ഒമോ നദി (Q273456)

Wikidata സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ആഫ്രിക്കയിലെ നദി
തിരുത്തുക
ഭാഷ തലക്കുറി വിവരണം ഇങ്ങനെയും അറിയപ്പെടുന്നു:
മലയാളം
ഒമോ നദി
ആഫ്രിക്കയിലെ നദി
  ഇംഗ്ലീഷ്
  Omo River
  river in Ethiopia

   പ്രസ്താവനകൾ

   1 സ്രോതസ്സ്
   Omo river delta.jpg
   624 × 639; 123 കെ.ബി.
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Omo River 02.jpg
   3,264 × 2,303; 1,006 കെ.ബി.
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Gojeb Riverഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Denchya Riverഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Gibe Riverഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Mui Riverഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Usno Riverഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Wabe Riverഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Mantsa Riverഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Zigina Riverഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   lakes on riverഇംഗ്ലീഷ്
   Lake Turkanaഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ

   8°15'22.7"N, 37°29'23.6"E
   applies to partഇംഗ്ലീഷ്
   river sourceഇംഗ്ലീഷ്
   1 സ്രോതസ്സ്

   4°29'48.8"N, 36°0'49.7"E
   applies to partഇംഗ്ലീഷ്
   river mouthഇംഗ്ലീഷ്
   1 സ്രോതസ്സ്
   760 കിലോമീറ്റർ
   1 സ്രോതസ്സ്
   Omo River
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Omo River
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Category:Omo Riverഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ

   Identifiers

    
   തിരുത്തുക
   തിരുത്തുക
    തിരുത്തുക
     തിരുത്തുക
      തിരുത്തുക
       തിരുത്തുക
        തിരുത്തുക
         തിരുത്തുക
          തിരുത്തുക
          "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q273456&oldid=935923914" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്