જાનબાઈ (Q2730903)

Wikidataમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ચારણ આઈ દેવી
 • ખોડિયાર માતા
 • ખોડિયાર
 • આઈ ખોડિયાર
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
જાનબાઈ
ચારણ આઈ દેવી
 • ખોડિયાર માતા
 • ખોડિયાર
 • આઈ ખોડિયાર
અંગ્રેજી
Janbai
female given name
 • Khodiyar (first name)
 • Khodiyar (given name)

વિધાનો

૦ સંદર્ભ
female given name અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Khodiyar Maa.gif
૩૮૦ × ૫૧૨; ૮૫૯ KB
૦ સંદર્ભ
Khodiyar (અંગ્રેજી)
૦ સંદર્ભ
જાનબાઈ (ગુજરાતી)
૦ સંદર્ભ
ખોડિયાર (ગુજરાતી)
૦ સંદર્ભ
Latin script અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Soundex અંગ્રેજી
K360
૦ સંદર્ભ
Cologne phonetics અંગ્રેજી
427
૦ સંદર્ભ
Caverphone અંગ્રેજી
KTY111
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
 
ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો
        ફેરફાર કરો