કિશોરલાલ મશરૂવાળા (Q2728271)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
ગુજરાતી ભાષાના ચરિત્રકાર, નિબંધકાર અને અનુવાદક
 • કિશોરલાલ ઘનશ્યમદાસ મશરૂવાળા
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
કિશોરલાલ મશરૂવાળા
ગુજરાતી ભાષાના ચરિત્રકાર, નિબંધકાર અને અનુવાદક
 • કિશોરલાલ ઘનશ્યમદાસ મશરૂવાળા
અંગ્રેજી
Kishorlal Mashruwala
Gujarati language author and translator

  વિધાનો

  ૦ સંદર્ભ
  ૫ ઓક્ટોબર 1890Gregorian
  ૦ સંદર્ભ
  ૯ સપ્ટેમ્બર 1952
  ૦ સંદર્ભ
  writing languageઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ

  Identifiers

  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  SUDOC authorities IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  NTA IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Open Library IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  FAST IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
   
  ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો
        ફેરફાર કરો