गोविन्दवल्लभः पन्तः (Q2724411)

Wikidata तः
Jump to navigation Jump to search
भारतीय राजनेता, स्वतंत्रता सेनानी हिन्दी
सम्पाद्यताम्
भाषा लेबल वर्णनम् Also known as
संस्कृतम्
गोविन्दवल्लभः पन्तः
न किमपि विवरणं परिभाषितम्
  आङ्ग्लभाषा
  Govind Ballabh Pant
  Indian politician, Freedom Fighter

   आचार्यदेशीयानि

   चित्र हिन्दी
   Pandit Govind Ballabh Pant.jpg
   १६३ × २१३;२१ KB
   ० उल्लेखः
   लिंग हिन्दी
   पुरुष हिन्दी
   ० उल्लेखः
   नागरिकता हिन्दी
   २६ जनवरी 1950
   २ उल्लेखाः
   कहा गया हिन्दी
   volume आङ्ग्लभाषा
   Suplemento 1961-1962
   page(s) आङ्ग्लभाषा
   286
   ISBN-10 आङ्ग्लभाषा
   १४ आगस्ट् 1947
   ० उल्लेखः
   १५ आगस्ट् 1947
   २६ जनवरी 1950
   ० उल्लेखः
   Pant आङ्ग्लभाषा
   ० उल्लेखः
   जन्म तिथि हिन्दी
   १० सेप्टेम्बर् 1887Gregorian
   ५ उल्लेखाः
   कहा गया हिन्दी
   BnF authorities आङ्ग्लभाषा
   १० अक्टोबर् 2015
   कहा गया हिन्दी
   volume आङ्ग्लभाषा
   Suplemento 1961-1962
   page(s) आङ्ग्लभाषा
   286
   ISBN-10 आङ्ग्लभाषा
   कहा गया हिन्दी
   SNAC आङ्ग्लभाषा
   SNAC Ark ID आङ्ग्लभाषा
   named as आङ्ग्लभाषा
   Govind Ballabh Pant
   ९ अक्टोबर् 2017
   कहा गया हिन्दी
   Munzinger-Archiv आङ्ग्लभाषा
   Munzinger person ID आङ्ग्लभाषा
   named as आङ्ग्लभाषा
   Govind Pant
   ९ अक्टोबर् 2017
   जन्म स्थान हिन्दी
   १ उल्लेखः
   कहा गया हिन्दी
   volume आङ्ग्लभाषा
   Suplemento 1961-1962
   page(s) आङ्ग्लभाषा
   286
   ISBN-10 आङ्ग्लभाषा
   ७ मार्च् 1961
   ५ उल्लेखाः
   कहा गया हिन्दी
   BnF authorities आङ्ग्लभाषा
   १० अक्टोबर् 2015
   कहा गया हिन्दी
   volume आङ्ग्लभाषा
   Suplemento 1961-1962
   page(s) आङ्ग्लभाषा
   286
   ISBN-10 आङ्ग्लभाषा
   कहा गया हिन्दी
   SNAC आङ्ग्लभाषा
   SNAC Ark ID आङ्ग्लभाषा
   named as आङ्ग्लभाषा
   Govind Ballabh Pant
   ९ अक्टोबर् 2017
   कहा गया हिन्दी
   Munzinger-Archiv आङ्ग्लभाषा
   Munzinger person ID आङ्ग्लभाषा
   named as आङ्ग्लभाषा
   Govind Pant
   ९ अक्टोबर् 2017
   २ उल्लेखाः
   कहा गया हिन्दी
   volume आङ्ग्लभाषा
   Suplemento 1961-1962
   page(s) आङ्ग्लभाषा
   286
   ISBN-10 आङ्ग्लभाषा
   १ उल्लेखः
   कहा गया हिन्दी
   BnF authorities आङ्ग्लभाषा
   Bibliothèque nationale de France ID आङ्ग्लभाषा
   १० अक्टोबर् 2015
   व्यवसाय हिन्दी
   १ उल्लेखः
   कहा गया हिन्दी
   volume आङ्ग्लभाषा
   Suplemento 1961-1962
   page(s) आङ्ग्लभाषा
   286
   ISBN-10 आङ्ग्लभाषा
   वक़ील हिन्दी
   १ उल्लेखः
   कहा गया हिन्दी
   volume आङ्ग्लभाषा
   Suplemento 1961-1962
   page(s) आङ्ग्लभाषा
   286
   ISBN-10 आङ्ग्लभाषा
   सिविल सेवा हिन्दी
   पद पर आसीन हिन्दी
   १ उल्लेखः
   कहा गया हिन्दी
   volume आङ्ग्लभाषा
   Suplemento 1961-1962
   page(s) आङ्ग्लभाषा
   286
   ISBN-10 आङ्ग्लभाषा
   १० जनवरी 1955
   ७ मार्च् 1961
   १ उल्लेखः
   कहा गया हिन्दी
   volume आङ्ग्लभाषा
   Suplemento 1961-1962
   page(s) आङ्ग्लभाषा
   286
   ISBN-10 आङ्ग्लभाषा
   member of the Central Legislative Assembly आङ्ग्लभाषा
   ० उल्लेखः
   Member of the Constituent Assembly of India आङ्ग्लभाषा
   ६ जुलै 1946
   २४ जनवरी 1950
   ० उल्लेखः
   २५ जनवरी 1947
   ० उल्लेखः
   मातृसंस्था हिन्दी
   १ उल्लेखः
   कहा गया हिन्दी
   volume आङ्ग्लभाषा
   Suplemento 1961-1962
   page(s) आङ्ग्लभाषा
   286
   ISBN-10 आङ्ग्लभाषा
   Muir Central College आङ्ग्लभाषा
   १ उल्लेखः
   कहा गया हिन्दी
   volume आङ्ग्लभाषा
   Suplemento 1961-1962
   page(s) आङ्ग्लभाषा
   286
   ISBN-10 आङ्ग्लभाषा
   point in time आङ्ग्लभाषा
   1957
   ० उल्लेखः
   Govind Ballabh Pant
   ० उल्लेखः

   Identifiers

   ISNI (ISO 27729) हिन्दी
   १ उल्लेखः
   कहा गया हिन्दी
   Bibliothèque nationale de France ID आङ्ग्लभाषा
   १ उल्लेखः
   कहा गया हिन्दी
   BnF authorities आङ्ग्लभाषा
   १३ जुलै 2015
   FAST ID आङ्ग्लभाषा
   ० उल्लेखः
   १ उल्लेखः
   कहा गया हिन्दी
   Faceted Application of Subject Terminology आङ्ग्लभाषा
   २५ नवेम्बर् 2016
   CiNii author ID (books) आङ्ग्लभाषा
   ० उल्लेखः
   NSK ID आङ्ग्लभाषा
   Nationale Thesaurus voor Auteurs ID आङ्ग्लभाषा
   NUKAT ID आङ्ग्लभाषा
   IdRef ID आङ्ग्लभाषा
   WorldCat Identities ID आङ्ग्लभाषा
   १ उल्लेखः
   BNB person ID आङ्ग्लभाषा
   ० उल्लेखः
   ० उल्लेखः
   Munzinger person ID आङ्ग्लभाषा
   ० उल्लेखः
   Open Library ID आङ्ग्लभाषा
   ० उल्लेखः
   ० उल्लेखः
   Oxford Dictionary of National Biography ID आङ्ग्लभाषा
   ० उल्लेखः
   SNAC Ark ID आङ्ग्लभाषा
   ० उल्लेखः
    
   सम्पाद्यताम्
    सम्पाद्यताम्
     सम्पाद्यताम्
      सम्पाद्यताम्
       सम्पाद्यताम्
        सम्पाद्यताम्
         सम्पाद्यताम्
         "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q2724411&oldid=1314106918" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्