गोविन्दवल्लभः पन्तः (Q2724411)

Wikidata तः
Jump to navigation Jump to search
भारतीय राजनेता, स्वतंत्रता सेनानीहिन्दी
सम्पाद्यताम्
भाषा लेबल वर्णनम् Also known as
संस्कृतम्
गोविन्दवल्लभः पन्तः
न किमपि विवरणं परिभाषितम्
  अंग्रेज़ी
  Govind Ballabh Pant
  Indian politician, Freedom Fighter

   आचार्यदेशीयानि

   चित्रहिन्दी
   Pandit Govind Ballabh Pant.jpg
   १६३ × २१३;२१ KB
   ० उल्लेखः
   लिंगहिन्दी
   पुरुषहिन्दी
   ० उल्लेखः
   नागरिकताहिन्दी
   १ उल्लेखः
   कहा गयाहिन्दी
   volumeअंग्रेज़ी
   Suplemento 1961-1962
   page(s)अंग्रेज़ी
   286
   ISBN-10अंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   जन्म तिथिहिन्दी
   १० सितम्बर 1887Gregorian
   ४ उल्लेखाः
   कहा गयाहिन्दी
   BNF authoritiesअंग्रेज़ी
   १० अक्तूबर 2015
   कहा गयाहिन्दी
   volumeअंग्रेज़ी
   Suplemento 1961-1962
   page(s)अंग्रेज़ी
   286
   ISBN-10अंग्रेज़ी
   कहा गयाहिन्दी
   SNACअंग्रेज़ी
   SNAC Ark IDअंग्रेज़ी
   named asअंग्रेज़ी
   Govind Ballabh Pant
   ९ अक्तूबर 2017
   १ उल्लेखः
   कहा गयाहिन्दी
   volumeअंग्रेज़ी
   Suplemento 1961-1962
   page(s)अंग्रेज़ी
   286
   ISBN-10अंग्रेज़ी
   ७ मार्च 1961
   ४ उल्लेखाः
   कहा गयाहिन्दी
   BNF authoritiesअंग्रेज़ी
   १० अक्तूबर 2015
   कहा गयाहिन्दी
   volumeअंग्रेज़ी
   Suplemento 1961-1962
   page(s)अंग्रेज़ी
   286
   ISBN-10अंग्रेज़ी
   कहा गयाहिन्दी
   SNACअंग्रेज़ी
   SNAC Ark IDअंग्रेज़ी
   named asअंग्रेज़ी
   Govind Ballabh Pant
   ९ अक्तूबर 2017
   place of deathअंग्रेज़ी
   २ उल्लेखाः
   कहा गयाहिन्दी
   volumeअंग्रेज़ी
   Suplemento 1961-1962
   page(s)अंग्रेज़ी
   286
   ISBN-10अंग्रेज़ी
   १ उल्लेखः
   कहा गयाहिन्दी
   BNF authoritiesअंग्रेज़ी
   BnF IDअंग्रेज़ी
   १० अक्तूबर 2015
   व्यवसायहिन्दी
   १ उल्लेखः
   कहा गयाहिन्दी
   volumeअंग्रेज़ी
   Suplemento 1961-1962
   page(s)अंग्रेज़ी
   286
   ISBN-10अंग्रेज़ी
   lawyerअंग्रेज़ी
   १ उल्लेखः
   कहा गयाहिन्दी
   volumeअंग्रेज़ी
   Suplemento 1961-1962
   page(s)अंग्रेज़ी
   286
   ISBN-10अंग्रेज़ी
   पद पर आसीनहिन्दी
   १ उल्लेखः
   कहा गयाहिन्दी
   volumeअंग्रेज़ी
   Suplemento 1961-1962
   page(s)अंग्रेज़ी
   286
   ISBN-10अंग्रेज़ी
   १० जनवरी 1955
   ७ मार्च 1961
   १ उल्लेखः
   कहा गयाहिन्दी
   volumeअंग्रेज़ी
   Suplemento 1961-1962
   page(s)अंग्रेज़ी
   286
   ISBN-10अंग्रेज़ी
   point in timeअंग्रेज़ी
   1957
   ० उल्लेखः
   १ उल्लेखः
   कहा गयाहिन्दी
   volumeअंग्रेज़ी
   Suplemento 1961-1962
   page(s)अंग्रेज़ी
   286
   ISBN-10अंग्रेज़ी
   Muir Central Collegeअंग्रेज़ी
   १ उल्लेखः
   कहा गयाहिन्दी
   volumeअंग्रेज़ी
   Suplemento 1961-1962
   page(s)अंग्रेज़ी
   286
   ISBN-10अंग्रेज़ी
   Govind Ballabh Pant
   ० उल्लेखः

   Identifiers

   ISNI (ISO 27729)हिन्दी
   १ उल्लेखः
   FAST IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   १ उल्लेखः
   SNAC Ark IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   ० उल्लेखः
   Open Library IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   BnF IDअंग्रेज़ी
   १ उल्लेखः
   कहा गयाहिन्दी
   BNF authoritiesअंग्रेज़ी
   १३ जुलाई 2015
   SUDOC authorities IDअंग्रेज़ी
   "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q2724411&oldid=808721154" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः