આનંદ બક્ષી (Q2723734)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
Indian poet and lyricistઅંગ્રેજી
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
આનંદ બક્ષી
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
  અંગ્રેજી
  Anand Bakshi
  Indian poet and lyricist

   વિધાનો

   Anand Bakshi.tif
   ૬૨૯ × ૭૨૧; ૬૦૬ KB
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   Anandઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Aditya Dattઅંગ્રેજી
   type of kinshipઅંગ્રેજી
   grandsonઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ

   Identifiers

    
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો
        ફેરફાર કરો
         ફેરફાર કરો
          ફેરફાર કરો