નરસિંહ મહેતા (Q2723574)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
મધ્યકાલીન ગુજરાતી સંત-કવિ
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
નરસિંહ મહેતા
મધ્યકાલીન ગુજરાતી સંત-કવિ
  અંગ્રેજી
  Narsinh Mehta
  poet-saint of Gujarat
  • Narsi Mehta
  • Narsi Bhagat
  • Narsinha Mehta
  • Narasimha Maheta

  વિધાનો

  Narsinh Mehta.jpg
  ૫,૧૮૪ × ૩,૪૫૬; ૪.૫૬ MB
  ૦ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  FAST ID અંગ્રેજી
  named as અંગ્રેજી
  Narasiṃha Mehetā
  ૧ સંદર્ભ
  FAST ID અંગ્રેજી
  named as અંગ્રેજી
  Narasiṃha Mehetā
  writing language અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Narsinh Mehta
  ૦ સંદર્ભ

  Identifiers

  Bibliothèque nationale de France ID અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  FAST ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  IdRef ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  CERL Thesaurus ID અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Discogs artist ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Share-VDE author ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
   
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો