આલિશા ચિનોઇ (Q2722967)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
Indian singerઅંગ્રેજી
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
આલિશા ચિનોઇ
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
    અંગ્રેજી
    Alisha Chinai
    Indian singer
    • Alisha Chinoy
    • Alisha Chinnai

    વિધાનો

    Alisha Chinai 2009 - still 64293 crop.jpg
    ૫૧૨ × ૫૩૪; ૫૦ KB
    ૦ સંદર્ભ
    ૦ સંદર્ભ
    Alishaઅંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    Indian popઅંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    Filmiઅંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    ૦ સંદર્ભ
    ૦ સંદર્ભ
    ૦ સંદર્ભ
    ૦ સંદર્ભ
    voiceઅંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    Alisha Chinai
    ૦ સંદર્ભ

    Identifiers

     
    ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
        ફેરફાર કરો
          ફેરફાર કરો
            ફેરફાર કરો
              ફેરફાર કરો
                ફેરફાર કરો
                  ફેરફાર કરો