અમૃત નાયક (Q2722570)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
theatre actor, director of Parsi theatre, lyricist and Gujarati authorઅંગ્રેજી
 • શિવશંભુ શર્માનો ચિકો
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
અમૃત નાયક
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
 • શિવશંભુ શર્માનો ચિકો
અંગ્રેજી
Amrit Keshav Nayak
theatre actor, director of Parsi theatre, lyricist and Gujarati author
 • Shivsambhu Sharmano Chiko

વિધાનો

૦ સંદર્ભ
Amrit Keshav Nayak 2.png
૪૫૧ × ૬૦૮; ૩૮૯ KB
૦ સંદર્ભ
શિવશંભુ શર્માનો ચિકો
૦ સંદર્ભ
૧૪ એપ્રિલ 1877Gregorian
૦ સંદર્ભ
૧ સંદર્ભ
Stages of Life: Indian Theatre Autobiographies (અંગ્રેજી)
૧૮ જુલાઇ 1907Gregorian
૦ સંદર્ભ
૧ સંદર્ભ
Stages of Life: Indian Theatre Autobiographies (અંગ્રેજી)
૦ સંદર્ભ
૧ સંદર્ભ
Stages of Life: Indian Theatre Autobiographies (અંગ્રેજી)
૧ સંદર્ભ
The Encyclopaedia Of Indian Literature (Volume Two) (Devraj To Jyoti) (અંગ્રેજી)
૧ સંદર્ભ
The Encyclopaedia Of Indian Literature (Volume Two) (Devraj To Jyoti) (અંગ્રેજી)
૦ સંદર્ભ

Identifiers

૦ સંદર્ભ
 
ફેરફાર કરો
ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો
        ફેરફાર કરો