કિરણ બેદી (Q2722085)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
Lt. Governor of Puducherry and First women Indian Police Officerઅંગ્રેજી
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
કિરણ બેદી
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
  અંગ્રેજી
  Kiran Bedi
  Lt. Governor of Puducherry and First women Indian Police Officer

   વિધાનો

   Dr Kiran Bedi - 2016 (cropped).jpg
   ૧,૨૧૦ × ૧,૭૧૧; ૪૬૦ KB
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   Kiranઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   ૯ જૂન 1949
   ૧ સંદર્ભ
   tennisઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ

   Identifiers

   ૧ સંદર્ભ
   ૨૮ ઓક્ટોબર 2013
   CANTIC-IDઅંગ્રેજી
   FAST IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   TED speaker IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Quora topic IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   National Library of Israel IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   BIBSYS IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Libraries Australia IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Encyclopædia Britannica Online IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   SHARE Catalogue author IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
    
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો
        ફેરફાર કરો
         ફેરફાર કરો