હમ્પી  (Q26732)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
હિંદુ સભ્યતાનું મધ્યકાલીન સ્થળ અને યુનેસ્કો વલ્ડ હેરીટેજ સાઇટ 
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
હમ્પી
હિંદુ સભ્યતાનું મધ્યકાલીન સ્થળ અને યુનેસ્કો વલ્ડ હેરીટેજ સાઇટ
  અંગ્રેજી
  Hampi
  ancient and medieval monuments, a UNESCO World Heritage Site in Karnataka, India
  • Hampi Group of Monuments
  • Group of Monuments at Hampi
  • Vijayanagara ruins
  • Bhaskara-kshetra
  • Kishkindha-kshetra
  • Hampe
  • Pampa-kshetra
  • Hampi group of monuments (except those under ASI)

  વિધાનો

  Hampi si1084.jpg
  ૧,૬૦૦ × ૧,૨૦૦; ૧.૧૪ MB
  ૦ સંદર્ભ
  Tungabhadra Riverઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Brief synthesis (અંગ્રેજી)
  UNESCOઅંગ્રેજી
  ૪૬૭ મીટર
  ૦ સંદર્ભ
  UNESCO World Heritage Siteઅંગ્રેજી
  Group of Monuments at Hampi (અંગ્રેજી)
  Ensemble monumental de Hampi (ફ્રેન્ચ)
  مجمّع النصب في هامبي (અરબી)
  汉皮古迹群 (ચાઇનીઝ)
  Памятники Хампи (રશિયન)
  Conjunto monumental de Hampi (સ્પેનિશ)
  ハンピの建造物群 (જાપાનીઝ)
  Monumentengroep van Hampi (ડચ)
  ૦ સંદર્ભ
  ૪,૧૮૭.૨૪ હેક્ટર
  applies to part, aspect, or formઅંગ્રેજી
  UNESCO World Heritage Siteઅંગ્રેજી
  ૧૯,૪૫૩.૬૨ હેક્ટર
  applies to part, aspect, or formઅંગ્રેજી
  buffer zoneઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Vijayanagaraઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Group of monuments at Hampi
  ૦ સંદર્ભ
  category for mapsઅંગ્રેજી
  Category:Maps of Hampiઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ

  Identifiers

  ASI Monument IDઅંગ્રેજી
  Atlas Obscura identifierઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Cultureel Woordenboek IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  ૨૮ ઓક્ટોબર 2013
  GeoNames IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  GeoNamesઅંગ્રેજી
  Who's on First IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  WOEIDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Grove Art Online IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
   
  ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો
        ફેરફાર કરો