હમ્પી (Q26732)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
હિંદુ સભ્યતાનું મધ્યકાલીન સ્થળ અને યુનેસ્કો વલ્ડ હેરીટેજ સાઇટ
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
હમ્પી
હિંદુ સભ્યતાનું મધ્યકાલીન સ્થળ અને યુનેસ્કો વલ્ડ હેરીટેજ સાઇટ
  અંગ્રેજી
  Hampi
  ancient and medieval monuments, a UNESCO World Heritage Site in Karnataka, India
  • Hampi Group of Monuments
  • Group of Monuments at Hampi
  • Vijayanagara ruins
  • Bhaskara-kshetra
  • Kishkindha-kshetra
  • Hampe
  • Pampa-kshetra

  વિધાનો

  ૧ સંદર્ભ
  Group of Monuments at Hampi (અંગ્રેજી)
  UNESCOઅંગ્રેજી
  Hampi si1084.jpg
  ૧,૬૦૦ × ૧,૨૦૦; ૧.૧૪ MB
  ૦ સંદર્ભ
  Tungabhadra Riverઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Brief synthesis (અંગ્રેજી)
  UNESCOઅંગ્રેજી
  ૪૬૭ મીટર
  ૦ સંદર્ભ
  ૪,૧૮૭.૨૪ હેક્ટર
  Hampi
  ૦ સંદર્ભ
  Commons maps categoryઅંગ્રેજી
  Maps of Hampi
  ૦ સંદર્ભ
  category for people born hereઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  (i)અંગ્રેજી
  (iii)અંગ્રેજી
  (iv)અંગ્રેજી

  Identifiers

  ૧ સંદર્ભ
  ૨૮ ઓક્ટોબર 2013
  GeoNames IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  GeoNamesઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  WOEIDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Cultureel Woordenboek identifierઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
   
  ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો
        ફેરફાર કરો