સાંઇબાબા (Q260440)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
Hindu and muslim saintઅંગ્રેજી
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
સાંઇબાબા
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
  અંગ્રેજી
  Sai Baba of Shirdi
  Hindu and muslim saint

   વિધાનો

   ૦ સંદર્ભ
   Shirdi Sai Baba 3.jpg
   ૫૩૫ × ૭૬૮; ૧૫૩ KB
   ૧ સંદર્ભ
   ૨૮ સપ્ટેમ્બર 1835Gregorian
   ૦ સંદર્ભ
   asceticઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   religionઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   ૧ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   canonization statusઅંગ્રેજી
   saintઅંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   Sai Baba of Shirdi
   ૦ સંદર્ભ

   Identifiers

   ૧ સંદર્ભ
   ૧ સંદર્ભ
   ૨૮ ઓક્ટોબર 2013
   Quora topic IDઅંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   Quoraઅંગ્રેજી
   Encyclopædia Britannica Online IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   CONOR IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   FAST IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Open Library IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   BnF IDઅંગ્રેજી
   NKCR AUT IDઅંગ્રેજી
   BNB person IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
    
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો
        ફેરફાર કરો
         ફેરફાર કરો