વિલિસ કેરિયર (Q2581759)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
American inventorઅંગ્રેજી
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
વિલિસ કેરિયર
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
  અંગ્રેજી
  Willis Carrier
  American inventor
  • Willis Haviland Carrier

  વિધાનો

  Willisઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૨૬ નવેમ્બર 1876Gregorian
  ૩ સંદર્ભો
  Forest Lawn Cemeteryઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  engineerઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  Frank P. Brown Medalઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ASME Medalઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Cornell Universityઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ

  Identifiers

  ૧ સંદર્ભ
  ૨૮ ઓક્ટોબર 2013
  Libraries Australia IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  NNDB people IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Open Library IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  FAST IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  National Library of Israel IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  WikiTree person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  National Inventors Hall of Fame IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Encyclopædia Britannica Online IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  American National Biography IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NKCR AUT IDઅંગ્રેજી
   
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો
        ફેરફાર કરો