കാൾസ്‌ക്രോണ (Q25789)

Wikidata സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
urban area in Karlskrona Municipality, Swedenഇംഗ്ലീഷ്
തിരുത്തുക
ഭാഷ തലക്കുറി വിവരണം ഇങ്ങനെയും അറിയപ്പെടുന്നു:
മലയാളം
കാൾസ്‌ക്രോണ
വിവരണമൊന്നും നിർവചിച്ചിട്ടില്ല
  ഇംഗ്ലീഷ്
  Karlskrona
  urban area in Karlskrona Municipality, Sweden

   പ്രസ്താവനകൾ

   urban area of Swedenഇംഗ്ലീഷ്
   1 സ്രോതസ്സ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   official nameഇംഗ്ലീഷ്
   Karlskrona (സ്വീഡിഷ്)
   1 സ്രോതസ്സ്
   Charles XI of Swedenഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Blekingeഇംഗ്ലീഷ്
   1 സ്രോതസ്സ്
   Karlskrona Municipalityഇംഗ്ലീഷ്
   1 സ്രോതസ്സ്
   Blekinge County Councilഇംഗ്ലീഷ്
   1 സ്രോതസ്സ്
   Karlskrona Townഇംഗ്ലീഷ്
   1 സ്രോതസ്സ്
   35,212
   1 സ്രോതസ്സ്
   37,172
   1 സ്രോതസ്സ്
   37,277
   1 സ്രോതസ്സ്
   37,165
   1 സ്രോതസ്സ്
   2,172.38±0.01 ഹെക്ടേർ
   1 സ്രോതസ്സ്
   2,100±0.5 ഹെക്ടേർ
   1 സ്രോതസ്സ്
   coat of arms imageഇംഗ്ലീഷ്
   Karlskrona vapen.svg
   251 × 304; 14 കെ.ബി.
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Karlskrona banner Gamla mastkranen.jpg
   2,100 × 300; 281 കെ.ബി.
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Karlskrona
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Commons maps categoryഇംഗ്ലീഷ്
   Maps of Karlskrona
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Category:Karlskronaഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   category of associated peopleഇംഗ്ലീഷ്
   Category:People from Karlskronaഇംഗ്ലീഷ്
   1 സ്രോതസ്സ്
   Sytin Military Encyclopediaഇംഗ്ലീഷ്
   statement is subject ofഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   statement is subject ofഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   0 സ്രോതസ്സുകൾ

   Identifiers

   DMOZ IDഇംഗ്ലീഷ്
   GeoNames IDഇംഗ്ലീഷ്
   1 സ്രോതസ്സ്
   WOEIDഇംഗ്ലീഷ്
   1 സ്രോതസ്സ്
   YSO IDഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   TORA IDഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Library of Congress authority IDഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
    
   തിരുത്തുക
   തിരുത്തുക
    തിരുത്തുക
     തിരുത്തുക
      തിരുത്തുക
       തിരുത്തുക
        തിരുത്തുക
        തിരുത്തുക
         തിരുത്തുക
         "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q25789&oldid=928810523" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്