Ludwig van Beethoven (Q255)

Chók-cê̤ṳ Wikidata
跳至導覽 跳至搜尋
古典至浪漫主義時期的德意志作曲家和鋼琴家 中文 (已轉換拼寫)
Ngṳ̄-ngiòng Biĕu-chiĕng Soat-bêng ia̍h kiò
Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄
Ludwig van Beethoven
Gó muôi dêng-ngiê mièu-sŭk
  英文
  Ludwig van Beethoven
  German classical and romantic composer
  • Beethoven
  • L. van Beethoven
  • Ludvig van Beethoven
  • Ludwig Van Beethoven
  • L. Bethovenas
  • Ludwik van Beethoven
  • Louis van Beethoven
  • L. v. Beethoven
  • L. van Betkhoven

  Mièu-sŭk

  2 chăng-kō̤
  圖片 繁體中文
  Beethovensmall.jpg
  466 × 592; 290 KB
  媒體說明 繁體中文
  Portrait by Joseph Karl Stieler, 1820 (英文)
  Retrato realizado por Joseph Karl Stieler en 1820. (西班牙文)
  1 chăng-kō̤
  Sèng-pia̍t 閩南語
  3 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  4 11 2018
  載於 繁體中文
  整合規範文檔 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  9 4 2014
  載於 繁體中文
  data.bnf.fr 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  10 10 2015
  kok-che̍k 閩南語
  母語人名 繁體中文
  Ludwig van Beethoven (德文)
  2 chăng-kō̤
  名字 繁體中文
  2 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  整合規範文檔 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  14 8 2015
  檢索日期 繁體中文
  17 2 2019
  姓氏 繁體中文
  Beethoven 英文
  1 chăng-kō̤
  檢索日期 繁體中文
  17 2 2019
  chhut-sì 閩南語
  16 12 1770格里曆
  來源情況 繁體中文
  推測 繁體中文
  6 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  來源情況 繁體中文
  未指定曆法,假設為格里曆 簡體中文 (已轉換拼寫)
  載於 繁體中文
  來源情況 繁體中文
  未指定曆法,假設為格里曆 簡體中文 (已轉換拼寫)
  載於 繁體中文
  社交網絡及存檔內容 中文 (已轉換拼寫)
  SNAC方舟編碼 繁體中文
  標題 繁體中文
  Ludwig van Beethoven (英文)
  載於 繁體中文
  IBDB人物索引碼 繁體中文
  命名為 繁體中文
  Ludwig van Beethoven
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  載於 繁體中文
  連線雜誌 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  13 1 2018
  載於 繁體中文
  IMSLP編碼 簡體中文 (已轉換拼寫)
  命名為 繁體中文
  Ludwig van Beethoven
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  17 12 1770格里曆
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  chhut-sì-tē 閩南語
  Bonn 閩南語
  科隆選侯國 中文 (已轉換拼寫)
  國家 繁體中文
  5 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  整合規範文檔 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  10 12 2014
  載於 繁體中文
  載於 繁體中文
  載於 繁體中文
  載於 繁體中文
  嬰兒洗禮日期 繁體中文
  17 12 1770格里曆
  kòe-sin 閩南語
  26 3 1827格里曆
  25 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  整合規範文檔 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  9 4 2014
  載於 繁體中文
  data.bnf.fr 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  10 10 2015
  載於 繁體中文
  來源情況 繁體中文
  未指定曆法,假設為格里曆 簡體中文 (已轉換拼寫)
  引文 繁體中文
  С этого времени он жил тихо и уединенно в деревне Мёдлинге, близ Вены, и изредка возвещал о себе смелыми своими фантазиями. Здес он умер, от водяной болезни, 26 Марта 1827. (俄文)
  載於 繁體中文
  來源情況 繁體中文
  未指定曆法,假設為格里曆 簡體中文 (已轉換拼寫)
  引文 繁體中文
  Im Herbst 1825 bezog er seine letzte Wohnung im Schwarzspanierhause, wo er am Abende des 26. März 1827 im Alter von 56 Jahren gestorben ist. (德文)
  載於 繁體中文
  來源情況 繁體中文
  未指定曆法,假設為格里曆 簡體中文 (已轉換拼寫)
  載於 繁體中文
  社交網絡及存檔內容 中文 (已轉換拼寫)
  SNAC方舟編碼 繁體中文
  標題 繁體中文
  Ludwig van Beethoven (英文)
  載於 繁體中文
  RKDartists編碼 繁體中文
  命名為 繁體中文
  Ludwig van Beethoven
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  載於 繁體中文
  IBDB人物索引碼 繁體中文
  命名為 繁體中文
  Ludwig van Beethoven
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  載於 繁體中文
  IMSLP編碼 簡體中文 (已轉換拼寫)
  命名為 繁體中文
  Ludwig van Beethoven
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  載於 繁體中文
  Find A Grave 繁體中文
  Find a Grave編號 繁體中文
  命名為 繁體中文
  Ludwig van Beethoven
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  載於 繁體中文
  Find A Grave 繁體中文
  Find a Grave編號 繁體中文
  命名為 繁體中文
  Ludwig van Beethoven
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  載於 繁體中文
  命名為 繁體中文
  Beethoven
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  載於 繁體中文
  音樂唱片分類 中文 (已轉換拼寫)
  命名為 繁體中文
  Ludwig van Beethoven
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  載於 繁體中文
  Babelio 英文
  命名為 繁體中文
  Ludwig van Beethoven
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  載於 繁體中文
  命名為 繁體中文
  Ludwig van Beethoven
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  載於 繁體中文
  命名為 繁體中文
  Ludwig von Beethoven
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  檢索日期 繁體中文
  17 2 2019
  載於 繁體中文
  命名為 繁體中文
  Ludwig Beethoven
  載於 繁體中文
  載於 繁體中文
  加泰羅尼亞大百科全書 中文 (已轉換拼寫)
  命名為 繁體中文
  Ludwig van Beethoven
  載於 繁體中文
  GeneaStar 英文
  命名為 繁體中文
  Ludwig Van Beethoven
  載於 繁體中文
  Roglo 英文
  命名為 繁體中文
  Ludwig van Beethoven
  26 3 1827格里曆
  提純日期 繁體中文
  17:45 英文
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  kòe-sin-tē 閩南語
  國家 繁體中文
  4 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  整合規範文檔 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  30 12 2014
  載於 繁體中文
  載於 繁體中文
  載於 繁體中文
  死因 繁體中文
  Koaⁿ-ngē-hoà 閩南語
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  標題 繁體中文
  Beethoven, Ludwig van (英文)
  出版日期 繁體中文
  20 1 2001
  墓地 繁體中文
  維也納中央公墓 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  墓地圖片 繁體中文
  Beethovens Grab 2004.jpg
  1,200 × 1,618; 1.07 MB
  0 chăng-kō̤
  lāu-pē 閩南語
  0 chăng-kō̤
  lāu-bú 閩南語
  0 chăng-kō̤
  兄弟姊妹 繁體中文
  親屬關係 繁體中文
  Hiaⁿ-tī 閩南語
  0 chăng-kō̤
  親屬關係 繁體中文
  Hiaⁿ-tī 閩南語
  0 chăng-kō̤
  配偶 繁體中文
  無數值
  0 chăng-kō̤
  kiáⁿ-jî 閩南語
  無數值
  0 chăng-kō̤
  子女數目 繁體中文
  0
  0 chăng-kō̤
  母語 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  data.bnf.fr 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  10 10 2015
  書寫語言 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  chit-gia̍p 閩南語
  指揮家 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  音樂教育家 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  風琴演奏者 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  演奏家 中文 (已轉換拼寫)
  1 chăng-kō̤
  即興演奏者 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  Im-ga̍k-ka 閩南語
  0 chăng-kō̤
  文化運動 繁體中文
  古典主義音樂 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  浪漫主義音樂 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  學生 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  費迪南德·里斯 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  魯道夫大公 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  師從 繁體中文
  克里斯蒂安·戈特洛寶·奈弗 中文 (已轉換拼寫)
  系列序號 繁體中文
  1
  1 chăng-kō̤
  頁碼 繁體中文
  29
  引文 繁體中文
  Beethovens erster Lehrer in Bonn (德文)
  Beethoven’s first teacher at Bonn (英文)
  Le premier maître de Beethoven à Bonn (法文)
  Joseph Haydn 閩南語
  始於 繁體中文
  Chék-nguŏk 1792格里曆
  終於 繁體中文
  Ék-nguŏk 1794格里曆
  0 chăng-kō̤
  日期 繁體中文
  1795
  位置 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  約翰·申克 繁體中文
  位置 繁體中文
  日期 繁體中文
  1795
  0 chăng-kō̤
  位置 繁體中文
  日期 繁體中文
  1795
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  工作地點 繁體中文
  Bonn 閩南語
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  整合規範文檔 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  2 4 2015
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  整合規範文檔 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  2 4 2015
  Mödling 閩南語
  0 chăng-kō̤
  1782
  1 chăng-kō̤
  1827
  1 chăng-kō̤
  信仰 繁體中文
  簽名 繁體中文
  Beethoven Signature.svg
  392 × 62; 13 KB
  0 chăng-kō̤
  醫療狀況 繁體中文
  Koaⁿ-ngē-hoà 閩南語
  始於 繁體中文
  1821
  0 chăng-kō̤
  鐵過載 繁體中文
  來源情況 繁體中文
  推測 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  Mûi-to̍k 閩南語
  來源情況 繁體中文
  推測 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  酒精性肝炎 中文 (已轉換拼寫)
  來源情況 繁體中文
  推測 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  結節病 中文 (已轉換拼寫)
  來源情況 繁體中文
  推測 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  惠普爾病 繁體中文
  來源情況 繁體中文
  推測 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  克隆氏症 中文 (已轉換拼寫)
  來源情況 繁體中文
  推測 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  鉛中毒 繁體中文
  來源情況 繁體中文
  推測 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  骨的佩吉特病 中文 (已轉換拼寫)
  來源情況 繁體中文
  推測 繁體中文
  發現方法 中文 (已轉換拼寫)
  Giām-si 閩南語
  0 chăng-kō̤
  肝炎 繁體中文
  來源情況 繁體中文
  推測 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  Hīⁿ-lâng 閩南語
  始於 繁體中文
  1798
  1 chăng-kō̤
  檢索日期 繁體中文
  17 2 2019
  贊助者 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  弗里斯伯爵 中文 (已轉換拼寫)
  1 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  第8鋼琴奏鳴曲 中文 (已轉換拼寫)
  參與 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  樂器 繁體中文
  作品列表 繁體中文
  貝多芬作品列表 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  WoO 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  主要作品 繁體中文
  致愛麗絲 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  第14鋼琴奏鳴曲 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  莊嚴彌撒 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  第8鋼琴奏鳴曲 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  第5號交響曲 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  第6號交響曲 (貝多芬) 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  第23鋼琴奏鳴曲 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  第9小提琴奏鳴曲 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  費德里奧 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  類型 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  Kau-hiáng-khek 閩南語
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  鋼琴奏鳴曲 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  小提琴奏鳴曲 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  string trio 英文
  0 chăng-kō̤
  Koa-kio̍k 閩南語
  0 chăng-kō̤
  影響自 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  Joseph Haydn 閩南語
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  重大事件 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  所獲獎項 繁體中文
  日期 繁體中文
  2020
  擁有特性 繁體中文
  追贈 中文 (已轉換拼寫)
  1 chăng-kō̤
  讀音 (音訊檔案) 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  紀念牌匾圖像 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  記載於 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  德國通用傳記 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  表述為 繁體中文
  Beethoven, Ludwig von
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  Medvik 英文
  命名為 繁體中文
  Beethoven, Ludwig van, 1770-1827
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  Medvik 英文
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2020
  共享資源圖庫 繁體中文
  Ludwig van Beethoven
  0 chăng-kō̤
  Ludwig van Beethoven
  0 chăng-kō̤
  共享資源分類 繁體中文
  Ludwig van Beethoven
  1 chăng-kō̤
  話題主分類 繁體中文
  Category:貝多芬 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  作品收藏處 繁體中文
  管轄區 繁體中文
  世界範圍 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  檢索日期 繁體中文
  11 4 2020
  基於啟發法 繁體中文
  相關分類 繁體中文
  Category:貝多芬作品 中文 (已轉換拼寫)
  屬於 繁體中文
  0 chăng-kō̤

  識別碼

  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  16 7 2020
  BIBSYS識別碼 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  LAC ID 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  7 3 2015
  RISM ID 英文
  0 chăng-kō̤
  2 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  ULAN編碼 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  7 3 2015
  1 chăng-kō̤
  CiNii 閩南語
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  圖書館信息系統 繁體中文
  出版日期 繁體中文
  18 9 2012
  檢索日期 繁體中文
  24 8 2018
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  WorldCat識別碼 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  學術譜系標識符 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  MusicBrainz 閩南語
  檢索日期 繁體中文
  25 7 2015
  0 chăng-kō̤
  Angelicum ID 英文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  BHCL ID 英文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  BMLO ID 英文
  0 chăng-kō̤
  BNB人物ID 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  CCAB ID 英文
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  佳士得作者編號 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  檢索日期 繁體中文
  9 4 2020
  Comic Vine編號 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  DBNL編碼 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  MusicBrainz 閩南語
  檢索日期 繁體中文
  25 7 2015
  命名為 繁體中文
  Ludwig van Beethoven
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  Europeana實體 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  檢索日期 繁體中文
  25 12 2019
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  整合規範文檔 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  1 4 2016
  Find a Grave編號 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  Freebase標識 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  Freebase數據轉儲 繁體中文
  出版日期 繁體中文
  28 10 2013
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  Giant Bomb ID 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  Google塗鴉 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  gravsted.dk ID 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  GTAA ID 英文
  0 chăng-kō̤
  衛報專題編碼 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  The Guardian 閩南語
  0 chăng-kō̤
  ILI ID 英文
  0 chăng-kō̤
  IMSLP編碼 簡體中文 (已轉換拼寫)
  IBDB人物索引碼 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  00075607366
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  MusicBrainz 閩南語
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  Larousse ID 英文
  0 chăng-kō̤
  Last.fm編號 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  MusicBrainz 閩南語
  LBT人物ID 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  LibriVox作者編號 簡體中文 (已轉換拼寫)
  1 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  MobyGames開發者ID 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  MusicBrainz 閩南語
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  NLI編號 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  BNR(羅馬尼亞)標識符 簡體中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  威爾士國家圖書館ID 簡體中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  NLP序號 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  7 3 2015
  NNDB 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  紐約時報主題ID 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  作品數量 簡體中文 (已轉換拼寫)
  40
  命名為 繁體中文
  Beethoven, Ludwig van
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  古騰堡作者編號 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  Quora主題編號 繁體中文
  11989
  1 chăng-kō̤
  混合和匹配 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  RKDartists編碼 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  SNAC方舟編碼 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  MusicBrainz 閩南語
  檢索日期 繁體中文
  24 8 2015
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  30 7 2019
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  Treccani ID 英文
  0 chăng-kō̤
  英國國家檔案館ID 簡體中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  BAV編號 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  法國Vikidia標識符 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  YouTube頻道編號 繁體中文
  命名為 繁體中文
  Ludwig van Beethoven - Topic
  始於 繁體中文
  14 6 2013
  1 chăng-kō̤
  標題 繁體中文
  YouTube Music (英文)
  檢索日期 繁體中文
  12 6 2020
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  檢索日期 繁體中文
  13 8 2020
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  AlKindi ID 英文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  CONOR.BG ID 英文
  0 chăng-kō̤