പൈകോ ദ്വീപ് വൈൻയാർഡ് സംസ്കാരിക പ്രദേശം (Q2448665)

Wikidata സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
വിവരണമൊന്നും നിർവചിച്ചിട്ടില്ല
തിരുത്തുക
ഭാഷ തലക്കുറി വിവരണം ഇങ്ങനെയും അറിയപ്പെടുന്നു:
മലയാളം
പൈകോ ദ്വീപ് വൈൻയാർഡ് സംസ്കാരിക പ്രദേശം
വിവരണമൊന്നും നിർവചിച്ചിട്ടില്ല
  ഇംഗ്ലീഷ്
  Landscape of the Pico Island Vineyard Culture
  വിവരണമൊന്നും നിർവചിച്ചിട്ടില്ല

   പ്രസ്താവനകൾ

   wine-producing regionഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   protected landscape areaഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   1 സ്രോതസ്സ്
   IUCN protected areas categoryഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Pico Islandഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   located on terrain featureഇംഗ്ലീഷ്
   Ilha do Picoഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   heritage designationഇംഗ്ലീഷ്
   national monument of Portugalഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Landscape of the Pico Island vineyard culture
   0 സ്രോതസ്സുകൾ

   Identifiers

    
   തിരുത്തുക
    തിരുത്തുക
     തിരുത്തുക
      തിരുത്തുക
       തിരുത്തുക
        തിരുത്തുക
         തിരുത്തുക
          തിരുത്തുക
          "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q2448665&oldid=845120530" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്