રોબર્ટ નોર્ટન નોયસી (Q241735)

Wikidataમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
American businessman and engineer અંગ્રેજી
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
રોબર્ટ નોર્ટન નોયસી
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
  અંગ્રેજી
  Robert Noyce
  American businessman and engineer
  • Robert Norton Noyce
  • Robert N. Noyce

  વિધાનો

  traitorous eight અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Robert Noyce with Motherboard 1959.png
  ૬૪૦ × ૩૬૦; ૧૭૯ KB
  ૦ સંદર્ભ
  Noyce અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૧૨ ડિસેમ્બર 1927Gregorian
  ૩ સંદર્ભો
  named as અંગ્રેજી
  Robert Noyce
  SNAC અંગ્રેજી
  SNAC Ark ID અંગ્રેજી
  named as અંગ્રેજી
  Robert Noyce
  Burlington અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  ૩ જૂન 1990
  ૩ સંદર્ભો
  named as અંગ્રેજી
  Robert Noyce
  SNAC અંગ્રેજી
  SNAC Ark ID અંગ્રેજી
  named as અંગ્રેજી
  Robert Noyce
  Ralph Brewster Noyce અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Harriet May Norton અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Ann Schmeltz Bowers અંગ્રેજી
  ૨૭ નવેમ્બર 1974
  ૩ જૂન 1990
  ૦ સંદર્ભ
  William B. Noyce અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Pendred Noyce અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Priscilla Noyce અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Margaret Noyce અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  engineer અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  computer scientist અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Fairchild Semiconductor અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  American Academy of Arts and Sciences અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  traitorous eight અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Phi Beta Kappa Society અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  NNDB અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  IEEE Cledo Brunetti Award અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  award rationale અંગ્રેજી
  For his inventions in the field of semiconductor integrated circuits (અંગ્રેજી)
  Stuart Ballantine Medal અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  John Fritz Medal અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Charles Stark Draper Prize અંગ્રેજી
  award rationale અંગ્રેજી
  for the independent development of the monolithic integrated circuit (અંગ્રેજી)
  ૦ સંદર્ભ
  Harold Pender Award અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  IEEE Medal of Honor અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Faraday Medal અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  National Medal of Science અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  National Inventors Hall of Fame અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  IRI Achievement Award અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Obalky knih.cz અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Robert Noyce
  ૦ સંદર્ભ

  Identifiers

  Bibliothèque nationale de France ID અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  FAST ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NUKAT ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  WorldCat Identities ID અંગ્રેજી
  American National Biography ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  DBLP author ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Encyclopædia Britannica Online ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  ૨૮ ઓક્ટોબર 2013
  Google Doodle અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  National Academy of Sciences member ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  National Inventors Hall of Fame ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  NNDB people ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Physics History Network ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  PM20 folder ID અંગ્રેજી
  number of works અંગ્રેજી
  અજાણી કિંમત
  number of works accessible online અંગ્રેજી
  named as અંગ્રેજી
  Noyce, Robert
  ૦ સંદર્ભ
  Quora topic ID અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Quora અંગ્રેજી
  SNAC Ark ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Store norske leksikon ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Find A Grave memorial ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Geni.com profile ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
   
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો
        ફેરફાર કરો