શિવાજી (Q239505)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
મરાઠા સામ્રાજ્યના સ્થાપક
 • છત્રપતિ શિવાજીsatr
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
શિવાજી
મરાઠા સામ્રાજ્યના સ્થાપક
 • છત્રપતિ શિવાજીsatr
અંગ્રેજી
Shivaji Bhonsle I
Mediaeval Indian king and founder of the Maratha Empire
 • Chhatrapati Shivaji Maharaj
 • Chhatrapati Shivaji
 • Shivba
 • Chatrapati Shivaji Raje Bhosle
 • Shivray

વિધાનો

૦ સંદર્ભ
Sambhaji Shahaji Bhosale અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Saibai અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Soyarabai અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Putalabai અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Sakavaarbai અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Sambhaji Bhosale અંગ્રેજી
૧૪ મે 1657Julian
Saibai અંગ્રેજી
૧૧ માર્ચ 1689Julian
૦ સંદર્ભ
Rajaram I અંગ્રેજી
૨૪ ફેબ્રુઆરી 1670Julian
Soyarabai અંગ્રેજી
૩ માર્ચ 1700Julian
૧ સંદર્ભ
inferred from અંગ્રેજી
Rajaram I અંગ્રેજી
family અંગ્રેજી
Bhonsle અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
coronation અંગ્રેજી
૬ જૂન 1674Julian
૦ સંદર્ભ
Armenian Soviet Encyclopedia અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Category:Shivaji અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ

Identifiers

VcBA ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
FAST ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
National Library of Israel ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
WorldCat Identities ID અંગ્રેજી
British Museum person or institution ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
CERL Thesaurus ID અંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
Encyclopædia Britannica Online ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Encyclopædia Universalis ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૧ સંદર્ભ
૨૮ ઓક્ટોબર 2013
NE.se ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
NLA Trove ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Quora topic ID અંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
Quora અંગ્રેજી
Treccani's Dizionario di Storia ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
 
ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો