ઇવાંકા ટ્રંપ (Q239411)

Wikidataમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
American businesswoman, socialite, fashion model, and daughter of Donald Trump અંગ્રેજી
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
ઇવાંકા ટ્રંપ
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
  અંગ્રેજી
  Ivanka Trump
  American businesswoman, socialite, fashion model, and daughter of Donald Trump
  • Ivana Marie Trump

  વિધાનો

  Ivanka Trump official portrait (cropped).jpg
  ૧,૬૨૦ × ૨,૧૫૦; ૨.૧૬ MB
  ૦ સંદર્ભ
  Ivanka Trump (અંગ્રેજી)
  ૦ સંદર્ભ
  Ivana Marie Trump (અંગ્રેજી)
  Trump અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Tiffany Trump અંગ્રેજી
  kinship to subject અંગ્રેજી
  paternal half-sister અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Eric Trump અંગ્રેજી
  kinship to subject અંગ્રેજી
  younger brother અંગ્રેજી
  Donald Trump Jr. અંગ્રેજી
  kinship to subject અંગ્રેજી
  elder brother અંગ્રેજી
  Barron Trump અંગ્રેજી
  kinship to subject અંગ્રેજી
  paternal half-brother અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Arabella Rose Kushner અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Joseph Frederick Kushner અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Theodore James Kushner અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  quotation અંગ્રેજી
  Soon, Ms. Trump converted to Judaism and got married to Mr. Kushner at Bedminster, her father’s private golf club in New Jersey, wearing a Vera Wang dress, as a Getty photographer snapped away. They have since had three children. (અંગ્રેજી)
  family અંગ્રેજી
  Trump family અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  American English અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  writing language અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  name in kana અંગ્રેજી
  イヴァンカ・トランプ
  Choate Rosemary Hall અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Chapin School અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Georgetown University અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Bachelor of Economics અંગ્રેજી
  named as અંગ્રેજી
  Bachelor of Science in Economics
  cum laude અંગ્રેજી
  Republican Party અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૨ સંદર્ભો
  quotation અંગ્રેજી
  Soon, Ms. Trump converted to Judaism and got married to Mr. Kushner at Bedminster, her father’s private golf club in New Jersey, wearing a Vera Wang dress, as a Getty photographer snapped away. They have since had three children. (અંગ્રેજી)
  hair color અંગ્રેજી
  Obalky knih.cz અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  social media followers અંગ્રેજી
  ૧,૦૪,૩૦,૩૧૧
  Twitter user numeric ID અંગ્રેજી
  ૭ જાન્યુઆરી 2021
  ૦ સંદર્ભ
  ૮૬,૨૪,૫૫૨
  Twitter user numeric ID અંગ્રેજી
  ૨૫ એપ્રિલ 2020
  ૦ સંદર્ભ
  Ivana Trump અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ

  Identifiers

  ૦ સંદર્ભ
  NKCR AUT ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  PLWABN ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Ballotpedia ID અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Ivanka Trump - Ballotpedia (અંગ્રેજી)
  BBC Things ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  C-SPAN person ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  CineMagia person ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Comic Vine ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Dagens Nyheter topic ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Encyclopedia of Jewish Women ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Fandom article ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  ૨૮ ઓક્ટોબર 2013
  GTAA ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Hoopla artist ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Instagram username અંગ્રેજી
  LittleSis people ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Los Angeles Review of Books author ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  New York Times topic ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NLP ID (unique) અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NNDB people ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Parler username અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  PolitiFact people and groups ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Quora topic ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  The Top Tens ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  number of subscribers અંગ્રેજી
  ૮૬,૨૪,૫૫૨
  has quality અંગ્રેજી
  verified account અંગ્રેજી
  Twitter user numeric ID અંગ્રેજી
  ૨૫ એપ્રિલ 2020
  ૨ સંદર્ભો
  YouTube channel ID અંગ્રેજી
  named as અંગ્રેજી
  Jennifer Paige - Topic
  ૩ જુલાઇ 2013
  ૦ સંદર્ભ
  genealogics.org person ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  GeneaStar person ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Geni.com profile ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Sejm-Wielki.pl profile ID અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  WikiTree person ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
   
  ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો