ઇવાંકા ટ્રંપ (Q239411)

Wikidataમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
Senior Advisor to the President of the United States from 2017 to 2021 અંગ્રેજી
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
ઇવાંકા ટ્રંપ
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
  અંગ્રેજી
  Ivanka Trump
  Senior Advisor to the President of the United States from 2017 to 2021
  • Ivana Marie Trump

  વિધાનો

  Ivanka Trump official portrait (cropped).jpg
  ૧,૬૨૦ × ૨,૧૫૦; ૨.૧૬ MB
  ૧૨ ફેબ્રુઆરી 2020
  ૦ સંદર્ભ
  Ivanka Trump (અંગ્રેજી)
  ૦ સંદર્ભ
  Ivana Marie Trump (અંગ્રેજી)
  ૦ સંદર્ભ
  Trump અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  name in kana અંગ્રેજી
  イヴァンカ・トランプ
  ઓક્ટોબર 1981
  ૧ સંદર્ભ
  Tiffany Trump અંગ્રેજી
  kinship to subject અંગ્રેજી
  paternal half-sister અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Eric Trump અંગ્રેજી
  kinship to subject અંગ્રેજી
  younger brother અંગ્રેજી
  Donald Trump Jr. અંગ્રેજી
  kinship to subject અંગ્રેજી
  elder brother અંગ્રેજી
  Barron Trump અંગ્રેજી
  kinship to subject અંગ્રેજી
  paternal half-brother અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Arabella Rose Kushner અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Joseph Frederick Kushner અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Theodore James Kushner અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  quotation અંગ્રેજી
  Soon, Ms. Trump converted to Judaism and got married to Mr. Kushner at Bedminster, her father’s private golf club in New Jersey, wearing a Vera Wang dress, as a Getty photographer snapped away. They have since had three children. (અંગ્રેજી)
  family અંગ્રેજી
  Trump family અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Kushner family અંગ્રેજી
  ૨૫ ઓક્ટોબર 2009
  ૦ સંદર્ભ
  American English અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  writing language અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Choate Rosemary Hall અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Chapin School અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Georgetown University અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Bachelor of Economics અંગ્રેજી
  subject named as અંગ્રેજી
  Bachelor of Science in Economics
  cum laude અંગ્રેજી
  affiliation string અંગ્રેજી
  Assistant and Adviser to the President of the United States
  ૧ સંદર્ભ
  Republican Party અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૨ સંદર્ભો
  quotation અંગ્રેજી
  Soon, Ms. Trump converted to Judaism and got married to Mr. Kushner at Bedminster, her father’s private golf club in New Jersey, wearing a Vera Wang dress, as a Getty photographer snapped away. They have since had three children. (અંગ્રેજી)
  hair color અંગ્રેજી
  subject named as અંગ્રેજી
  Ivanka Trump
  ૧ સંદર્ભ
  object stated in reference as અંગ્રેજી
  Ivanka Trump - Assistant and Adviser to the President of the United States
  Global Conference 2019 અંગ્રેજી
  subject named as અંગ્રેજી
  Ivanka Trump
  ૧ સંદર્ભ
  subject named as અંગ્રેજી
  Ivanka Trump - Advisor to the President, The White House; Co-Chair of the American Workforce Policy Advisory Board
  Obalky knih.cz અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  social media followers અંગ્રેજી
  ૧,૦૪,૩૦,૩૧૧
  X numeric user ID અંગ્રેજી
  ૭ જાન્યુઆરી 2021
  ૦ સંદર્ભ
  ૮૬,૨૪,૫૫૨
  X numeric user ID અંગ્રેજી
  ૨૫ એપ્રિલ 2020
  ૦ સંદર્ભ
  ૧,૦૦,૯૮,૮૩૦
  X numeric user ID અંગ્રેજી
  ૨૧ ફેબ્રુઆરી 2022
  ૦ સંદર્ભ
  ૧,૦૫,૫૦,૦૬૦
  X numeric user ID અંગ્રેજી
  ૩ ફેબ્રુઆરી 2023
  ૦ સંદર્ભ
  Ivana Trump અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Category:Ivanka Trump અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ

  Identifiers

  ૦ સંદર્ભ
  National Library of Israel J9U ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NL CR AUT ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  PLWABN ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Ballotpedia ID અંગ્રેજી
  subject named as અંગ્રેજી
  Ivanka Trump
  MediaWiki page ID અંગ્રેજી
  978950
  ૧ સંદર્ભ
  Ivanka Trump - Ballotpedia (અંગ્રેજી)
  BBC News topic ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BBC Things ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  C-SPAN person ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  CineMagia person ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Comic Vine ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Companies House officer ID અંગ્રેજી
  subject named as અંગ્રેજી
  Ivanka TRUMP
  ૦ સંદર્ભ
  Dagens Nyheter topic ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Encyclopedia of Jewish Women ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Famous Birthdays ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Fandom article ID અંગ્રેજી
  subject named as અંગ્રેજી
  Ivanka Trump
  MediaWiki page ID અંગ્રેજી
  11930
  ૦ સંદર્ભ
  Film.ru person ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  ૨૮ ઓક્ટોબર 2013
  GTAA ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Hoopla artist ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Instagram username અંગ્રેજી
  Kinobox person ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Listal ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  LittleSis people ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Los Angeles Review of Books author ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  New York Times topic ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NLP ID (old) અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NNDB people ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  OpenSanctions ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Parler username (archived) અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Personality Database profile ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  PolitiFact people and groups ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Prabook ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Quora topic ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  subreddit અંગ્રેજી
  subject named as અંગ્રેજી
  Ivanka Trump
  ૧ સંદર્ભ
  The Top Tens ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  TMDB person ID અંગ્રેજી
  Trading Card Database person ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Truth Social username અંગ્રેજી
  has characteristic અંગ્રેજી
  verified Truth Social profile અંગ્રેજી
  ફેબ્રુઆરી 2022
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  World Economic Forum ID અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Ivanka Trump | World Economic Forum (અંગ્રેજી)
  number of subscribers અંગ્રેજી
  ૮૬,૨૪,૫૫૨
  has characteristic અંગ્રેજી
  verified account or profile અંગ્રેજી
  X numeric user ID અંગ્રેજી
  ૨૫ એપ્રિલ 2020
  ૨ સંદર્ભો
  YouTube channel ID અંગ્રેજી
  subject named as અંગ્રેજી
  Jennifer Paige - Topic
  ૩ જુલાઇ 2013
  ૦ સંદર્ભ
  genealogics.org person ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  GeneaStar person ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Geni.com profile ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Rodovid ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Sejm-Wielki.pl profile ID અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  WikiTree person ID અંગ્રેજી
  subject named as અંગ્રેજી
  Ivanka M. Trump (1980s - living)
  ૦ સંદર્ભ
   
  ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો