બર્નાર્ડો આલ્બર્ટો હોસી (Q237160)

Wikidataમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
Argentine physician (1887-1971) અંગ્રેજી
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
બર્નાર્ડો આલ્બર્ટો હોસી
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
  અંગ્રેજી
  Bernardo Houssay
  Argentine physician (1887-1971)
  • Bernardo Alberto Houssay
  • Bernard Houssay

  વિધાનો

  Bernado Houssay.JPG
  ૧૯૯ × ૩૦૫; ૮ KB
  ૧ સંદર્ભ
  Bernardo Alberto Houssay (સ્પેનિશ)
  ૧ સંદર્ભ
  Bernardo અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Bernard અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Houssay અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૧૦ એપ્રિલ 1887Gregorian
  ૧૮ સંદર્ભો
  subject named as અંગ્રેજી
  Bernardo Alberto Houssay
  SNAC અંગ્રેજી
  SNAC ARK ID અંગ્રેજી
  subject named as અંગ્રેજી
  Bernardo Houssay
  Find a Grave અંગ્રેજી
  Find a Grave memorial ID અંગ્રેજી
  subject named as અંગ્રેજી
  Bernardo Alberto Houssay
  Whonamedit? doctor ID અંગ્રેજી
  subject named as અંગ્રેજી
  Bernardo Alberto Houssay
  subject named as અંગ્રેજી
  Bernardo Alberto Houssay
  subject named as અંગ્રેજી
  Bernardo Alberto Houssay
  Gran Enciclopèdia Catalana ID અંગ્રેજી
  subject named as અંગ્રેજી
  Bernardo Alberto Houssay
  subject named as અંગ્રેજી
  Bernardo Alberto Houssay
  Proleksis enciklopedija ID અંગ્રેજી
  subject named as અંગ્રેજી
  Bernardo Alberto Houssay
  Hrvatska enciklopedija ID અંગ્રેજી
  subject named as અંગ્રેજી
  Bernardo Alberto Houssay
  subject named as અંગ્રેજી
  Bernardo HOUSSAY
  CTHS person ID અંગ્રેજી
  subject named as અંગ્રેજી
  Bernardo Alberto Houssay
  BIU Santé person ID અંગ્રેજી
  subject named as અંગ્રેજી
  Bernardo Alberto Houssay
  Munzinger person ID અંગ્રેજી
  subject named as અંગ્રેજી
  Bernardo Houssay
  ૨૧ સપ્ટેમ્બર 1971
  ૧૫ સંદર્ભો
  subject named as અંગ્રેજી
  Bernardo Alberto Houssay
  SNAC અંગ્રેજી
  SNAC ARK ID અંગ્રેજી
  subject named as અંગ્રેજી
  Bernardo Houssay
  Find a Grave અંગ્રેજી
  Find a Grave memorial ID અંગ્રેજી
  subject named as અંગ્રેજી
  Bernardo Alberto Houssay
  Whonamedit? doctor ID અંગ્રેજી
  subject named as અંગ્રેજી
  Bernardo Alberto Houssay
  subject named as અંગ્રેજી
  Bernardo Alberto Houssay
  subject named as અંગ્રેજી
  Bernardo Alberto Houssay
  Gran Enciclopèdia Catalana ID અંગ્રેજી
  subject named as અંગ્રેજી
  Bernardo Alberto Houssay
  subject named as અંગ્રેજી
  Bernardo Alberto Houssay
  Proleksis enciklopedija ID અંગ્રેજી
  subject named as અંગ્રેજી
  Bernardo Alberto Houssay
  subject named as અંગ્રેજી
  Bernardo HOUSSAY
  CTHS person ID અંગ્રેજી
  subject named as અંગ્રેજી
  Bernardo Alberto Houssay
  Munzinger person ID અંગ્રેજી
  subject named as અંગ્રેજી
  Bernardo Houssay
  La Chacarita Cemetery અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  pharmacist અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  entomologist અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  University of Buenos Aires અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  doctoral student અંગ્રેજી
  Luis Federico Leloir અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Luis Federico Leloir અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  German Academy of Sciences Leopoldina અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Royal Swedish Academy of Sciences અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  American Academy of Arts and Sciences અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Academia Argentina de Letras અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Académie Nationale de Médecine અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Academy of Sciences of Turin અંગ્રેજી
  ૨૭ મે 1928Gregorian
  Guggenheim Fellowship અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Guggenheim fellows ID અંગ્રેજી
  Nobel Prize in Physiology or Medicine અંગ્રેજી
  together with અંગ્રેજી
  Carl Ferdinand Cori અંગ્રેજી
  Gerty Cori અંગ્રેજી
  prize money અંગ્રેજી
  ૭૩,૦૫૭ Swedish krona
  award rationale અંગ્રેજી
  for his discovery of the part played by the hormone of the anterior pituitary lobe in the metabolism of sugar (અંગ્રેજી)
  för hans upptäckt av hypofysframlobshormonets betydelse för sockeromsättningen (સ્વીડિશ)
  ૧ સંદર્ભ
  BOE ID અંગ્રેજી
  James Cook Medal અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Banting Medal અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Baly Medal અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  nominated for અંગ્રેજી
  plaque image અંગ્રેજી
  Placa del busto del Dr. Bernardo Houssay.jpg
  ૪,૦૦૦ × ૩,૦૦૦; ૫.૪૪ MB
  ૦ સંદર્ભ
  Obalky knih.cz અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Medvik અંગ્રેજી
  subject named as અંગ્રેજી
  Houssay, Bernardo Alberto, 1887-1971
  ૧ સંદર્ભ
  exact match અંગ્રેજી

  Identifiers

  BNMM authority ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Vatican Library VcBA ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  CANTIC ID અંગ્રેજી
  Bibliothèque nationale de France ID અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Deutsche Biographie (GND) ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  FAST ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Portuguese National Library author ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  IdRef ID અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Academic Tree ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Accademia delle Scienze di Torino ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Angelicum ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ARMB member ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Bionomia ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BIU Santé person ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Brockhaus Enzyklopädie online ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BVMC person ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  CTHS person ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  De Agostini ID અંગ્રેજી
  subject named as અંગ્રેજી
  Houssay, Bernardo Alberto
  ૦ સંદર્ભ
  Den Store Danske ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Dictionary Grierson ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Encyclopædia Britannica Online ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Encyclopædia Universalis ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Entomologists of the World ID અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Mix'n'match અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  ૨૮ ઓક્ટોબર 2013
  Google Doodle અંગ્રેજી
  Gran Enciclopèdia Catalana ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  subject named as અંગ્રેજી
  УСАЙ
  ૦ સંદર્ભ
  GTAA ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Guggenheim fellows ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Hrvatska enciklopedija ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Krugosvet article અંગ્રેજી
  Leopoldina member ID (superseded) અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Lur Encyclopedic Dictionary ID અંગ્રેજી
  object named as અંગ્રેજી
  Bernardo Alberto Houssay
  ૦ સંદર્ભ
  Munzinger person ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  National Academy of Sciences member ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NE.se ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NNDB people ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Nobel Laureate API ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Nobel Prize People Nomination ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Online PWN Encyclopedia ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  PAS member ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  PM20 folder ID અંગ્રેજી
  number of works અંગ્રેજી
  number of works accessible online અંગ્રેજી
  subject named as અંગ્રેજી
  Houssay, Bernardo A.
  Prabook ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Proleksis enciklopedija ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SNAC ARK ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Store norske leksikon ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Uppsala University Alvin ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Visuotinė lietuvių enciklopedija ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Whonamedit? doctor ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Find a Grave memorial ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Geni.com profile ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  WikiTree person ID અંગ્રેજી
  subject named as અંગ્રેજી
  Bernardo Alberto Houssay (10 Apr 1887 - 21 Sep 1971)
  ૦ સંદર્ભ
   
  ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો