કેવલાદેવ રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન (Q235878)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
national parkઅંગ્રેજી
 • કેવલાદેવ નેશનલ પાર્ક
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
કેવલાદેવ રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
 • કેવલાદેવ નેશનલ પાર્ક
અંગ્રેજી
Keoladeo National Park
national park
 • Keoladeo Bird Sanctuary

વિધાનો

national parkઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Bharatpur divisionઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
Keoladeo Ghana National Park, Bharatpur, Rajasthan, India.jpg
૩,૨૬૪ × ૨,૪૪૮; ૩.૩૬ MB
૦ સંદર્ભ
IUCN protected areas categoryઅંગ્રેજી
IUCN category II: National Parkઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ

27°10'0.01"N, 77°31'0.01"E
૧ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
Ramsar siteઅંગ્રેજી
૧૦ જાન્યુઆરી 1981
૦ સંદર્ભ
૨૮.૭૩ square kilometre
૦ સંદર્ભ
Wolfram Language entity codeઅંગ્રેજી
Entity["Park", "KeoladeoGhanaNationalPark::s6w36"]
૦ સંદર્ભ

Identifiers

 
ફેરફાર કરો
ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો