અટલ બિહારી વાજપેયી (Q233289)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
ભારતના ૧૦મા વડા પ્રધાન
 • અટલજી
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
અટલ બિહારી વાજપેયી
ભારતના ૧૦મા વડા પ્રધાન
 • અટલજી
અંગ્રેજી
Atal Bihari Vajpayee
10th Prime Minister of India
 • Vajpayeeji
 • Atalji

વિધાનો

Ab vajpayee.jpg
૩૬૭ × ૫૦૯; ૪૩ KB
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
अटल बिहारी वाजपेयी (હિન્દી)
૧ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
Ig Nobel Prizeઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
Banga Bibhushanઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૧ સંદર્ભ
Atal Bihari Vajpayee
૦ સંદર્ભ
Atal Bihari Vajpayee
૧ સંદર્ભ
permanent duplicated itemઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ

Identifiers

૧ સંદર્ભ
૨૮ ઓક્ટોબર 2013
BnF IDઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
Munzinger IBAઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Libraries Australia IDઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
NNDB people IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
FAST IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Great Russian Encyclopedia Online IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
GTAA IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Quora topic IDઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
Quoraઅંગ્રેજી
Gran Enciclopèdia Catalana IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Encyclopædia Universalis IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Encyclopædia Britannica Online IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
SUDOC authorities IDઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
 
ફેરફાર કરો
ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો