Lû-sùn (Q23114)

Chhiùng Wikidata lòi
跳至導覽 跳至搜尋
中國作家和新文化運動領導人 繁體中文
phiên-siá
語言 標籤 描述 亦稱為
客家語/Hak-kâ-ngî
Lû-sùn
Hàn-m̀ thin-ngi mèu-shu̍t
  英文
  Lu Xun
  Chinese novelist and essayist
  • Loe Sjunn
  • Lu Siun
  • Shun Luo
  • Chou Shu-jen
  • Sjunn Loe
  • Lou Siun
  • Xun Lu
  • Shuren Zhou
  • Jin Ro
  • Hsün Lu
  • 周树人
  • 周樹人
  • Zhou Shuren
  • Yü-tsʻai Chou
  • Lu-hsün
  • Zhangshou Zhou
  • Lu Sün
  • 鱼迅
  • Shun Lu
  • Śuna Lū
  • Tấn Lỗ
  • Lu Siy$08un
  • 루쉰
  • Sin No
  • Shiun Lu
  • Shun Lo
  • Chang-shou Chou
  • Shu-jen Chou
  • 鲁迅
  • Lu Hsün
  • Sin Lou
  • Sjoe-Yen Tsjoo
  • Shoo-jin Chow
  • Yü-shan Chou
  • Yushan Zhou
  • Chou Jen Tcheou
  • Siun Lou
  • Sin Lū
  • Lu Sinʹ
  • Ju-jin Shū
  • Yucai
  • 鲁讯
  • Loo-sin
  • Lusin
  • Luxun
  • Yucai Zhou
  • 魯迅

  陳述

  3 參考文獻
  俄語維基百科 繁體中文
  載於 繁體中文
  data.bnf.fr 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  10 Sṳ̍p-ngie̍t 2015
  載於 繁體中文
  圖書館資訊系統 Chinese (Taiwan) (已轉換拼寫)
  出版日期 繁體中文
  26 Kiú-ngie̍t 2012
  檢索日期 繁體中文
  24 Pat-ngie̍t 2018
  圖片 繁體中文
  LuXun1930.jpg
  3,134 × 4,183;1.75 MB
  1 參考文獻
  性別 繁體中文
  5 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  4 Sṳ̍p-yit-ngie̍t 2018
  載於 繁體中文
  data.bnf.fr 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  10 Sṳ̍p-ngie̍t 2015
  載於 繁體中文
  國籍 繁體中文
  始於 繁體中文
  1912
  終於 繁體中文
  19 Sṳ̍p-ngie̍t 1936
  結束原因 繁體中文
  0 參考文獻
  始於 繁體中文
  25 Kiú-ngie̍t 1881格里曆
  終於 繁體中文
  1912
  0 參考文獻
  母語人名 繁體中文
  魯迅 (繁體中文)
  漢語拼音轉寫 繁體中文
  Lǔ Xùn
  0 參考文獻
  出生姓名 繁體中文
  周樹人 (繁體中文)
  漢語拼音轉寫 繁體中文
  Zhōu Shùrén
  0 參考文獻
  姓氏 繁體中文
   繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  化名 繁體中文
  Lu Xun
  1 參考文獻
  資料庫百科全書 中文 (已轉換拼寫)
  豫才
  1 參考文獻
  日語維基百科 繁體中文
  豫山
  0 參考文獻
  豫亭
  0 參考文獻
  出生日期 繁體中文
  25 Kiú-ngie̍t 1881格里曆
  7 參考文獻
  中文維基百科 繁體中文
  載於 繁體中文
  大英百科全書在線版 中文 (已轉換拼寫)
  命名為 繁體中文
  Lu Xun
  檢索日期 繁體中文
  9 Sṳ̍p-ngie̍t 2017
  載於 繁體中文
  社交網絡及存檔內容 中文 (已轉換拼寫)
  SNAC方舟編碼 繁體中文
  命名為 繁體中文
  Lu Xun
  檢索日期 繁體中文
  9 Sṳ̍p-ngie̍t 2017
  載於 繁體中文
  網路推理小說資料庫 中文 (已轉換拼寫)
  命名為 繁體中文
  魯迅
  檢索日期 繁體中文
  9 Sṳ̍p-ngie̍t 2017
  載於 繁體中文
  Babelio 英文
  命名為 繁體中文
  Lu Xun
  檢索日期 繁體中文
  9 Sṳ̍p-ngie̍t 2017
  載於 繁體中文
  命名為 繁體中文
  Lu Xun
  檢索日期 繁體中文
  9 Sṳ̍p-ngie̍t 2017
  出生地 繁體中文
  1 參考文獻
  段落 繁體中文
  Лу Синь
  檢索日期 繁體中文
  28 Kiú-ngie̍t 2015
  死亡日期 繁體中文
  19 Sṳ̍p-ngie̍t 1936
  8 參考文獻
  中文維基百科 繁體中文
  段落 繁體中文
  Лу Синь
  檢索日期 繁體中文
  27 Kiú-ngie̍t 2015
  載於 繁體中文
  data.bnf.fr 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  10 Sṳ̍p-ngie̍t 2015
  載於 繁體中文
  大英百科全書在線版 中文 (已轉換拼寫)
  命名為 繁體中文
  Lu Xun
  檢索日期 繁體中文
  9 Sṳ̍p-ngie̍t 2017
  載於 繁體中文
  社交網絡及存檔內容 中文 (已轉換拼寫)
  SNAC方舟編碼 繁體中文
  命名為 繁體中文
  Lu Xun
  檢索日期 繁體中文
  9 Sṳ̍p-ngie̍t 2017
  載於 繁體中文
  網路推理小說資料庫 中文 (已轉換拼寫)
  命名為 繁體中文
  魯迅
  檢索日期 繁體中文
  9 Sṳ̍p-ngie̍t 2017
  載於 繁體中文
  命名為 繁體中文
  Lu Xun
  檢索日期 繁體中文
  9 Sṳ̍p-ngie̍t 2017
  死亡地 繁體中文
  1 參考文獻
  段落 繁體中文
  Лу Синь
  檢索日期 繁體中文
  28 Kiú-ngie̍t 2015
  死亡方式 繁體中文
  自然死亡 繁體中文
  0 參考文獻
  死因 繁體中文
  0 參考文獻
  墓地 繁體中文
  鲁迅墓 繁體中文
  0 參考文獻
  父親 繁體中文
  周伯宜 中文 (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  兄弟姊妹 繁體中文
  周作人 繁體中文
  0 參考文獻
  周建人 繁體中文
  0 參考文獻
  配偶 繁體中文
  朱安 中文 (已轉換拼寫)
  始於 繁體中文
  1906
  終於 繁體中文
  19 Sṳ̍p-ngie̍t 1936
  0 參考文獻
  許廣平 中文 (已轉換拼寫)
  1 參考文獻
  推斷自 繁體中文
  許廣平 中文 (已轉換拼寫)
  情侶 繁體中文
  許廣平 中文 (已轉換拼寫)
  始於 繁體中文
  1927
  終於 繁體中文
  19 Sṳ̍p-ngie̍t 1936
  0 參考文獻
  子女 繁體中文
  周海嬰 繁體中文
  出生日期 繁體中文
  27 Kiú-ngie̍t 1929格里曆
  母親 繁體中文
  許廣平 中文 (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  母語 繁體中文
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  文言文 繁體中文
  1 參考文獻
  俄語維基百科 繁體中文
  白話文 Chinese (Hong Kong) (已轉換拼寫)
  1 參考文獻
  俄語維基百科 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  data.bnf.fr 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  10 Sṳ̍p-ngie̍t 2015
  書寫語言 繁體中文
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  職業 繁體中文
  散文家 繁體中文
  1 參考文獻
  詩人 繁體中文
  0 參考文獻
  文學評論家 繁體中文
  0 參考文獻
  世界語者 繁體中文
  0 參考文獻
  翻譯員 繁體中文
  1 參考文獻
  俄語維基百科 繁體中文
  小說家 繁體中文
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  作家 繁體中文
  0 參考文獻
  僱主 繁體中文
  北京大學 繁體中文
  1 參考文獻
  文化運動 繁體中文
  新文化運動 中文 (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  所屬組織 繁體中文
  0 參考文獻
  就讀學校 繁體中文
  東北大學 繁體中文
  0 參考文獻
  弘文學院 中文 (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  種族 繁體中文
  中國人 繁體中文
  1 參考文獻
  中文維基百科 繁體中文
  簽名 繁體中文
  Lu Xun's Signature.svg
  276 × 172;4 KB
  0 參考文獻
  類型 繁體中文
  隨筆 繁體中文
  1 參考文獻
  俄語維基百科 繁體中文
  短篇小說 中文 (已轉換拼寫)
  1 參考文獻
  俄語維基百科 繁體中文
  記載於 繁體中文
  段落 繁體中文
  Лу Синь
  0 參考文獻
   繁體中文
  4
  頁碼 繁體中文
  696
  1 參考文獻
  共享資源圖庫 繁體中文
  鲁迅
  0 參考文獻
  Lu Xun
  0 參考文獻
  共享資源分類 繁體中文
  Lu Xun
  話題主分類 繁體中文
  Category:魯迅 中文 (已轉換拼寫)
  1 參考文獻
  中文維基百科 繁體中文

  識別碼

  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  data.bnf.fr 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  13 Chhit-ngie̍t 2015
  0 參考文獻
  BIBSYS ID 繁體中文
  1 參考文獻
  檢索日期 繁體中文
  22 Yit-ngie̍t 2018
  載於 繁體中文
  0 參考文獻
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  data.bnf.fr 繁體中文
  LAC ID 繁體中文
  0 參考文獻
  1 參考文獻
  0 參考文獻
  EGAXA ID 繁體中文
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  SBN作者編碼 繁體中文
  0 參考文獻
  ULAN編碼 繁體中文
  0 參考文獻
  LNB編碼 繁體中文
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  NLI編號 繁體中文
  0 參考文獻
  NSK編碼 繁體中文
  0 參考文獻
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  16 Sṳ̍p-ngi-ngie̍t 2014
  NUKAT索引碼 繁體中文
  0 參考文獻
  PTBNP識別碼 Chinese (Hong Kong) (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  Libris-URI 英文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  圖書館資訊系統 Chinese (Taiwan) (已轉換拼寫)
  出版日期 繁體中文
  26 Kiú-ngie̍t 2012
  檢索日期 繁體中文
  24 Pat-ngie̍t 2018
  0 參考文獻
  CONOR ID 英文
  0 參考文獻
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  data.bnf.fr 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  26 Pat-ngie̍t 2015
  WorldCat識別碼 繁體中文
  0 參考文獻
  藝術百科全書藝術家標識符 中文 (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  CCAB ID 英文
  無數值
  0 參考文獻
  1 參考文獻
  檢索日期 繁體中文
  9 Si-ngie̍t 2020
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  Europeana實體 繁體中文
  1 參考文獻
  檢索日期 繁體中文
  12 Sṳ̍p-ngi-ngie̍t 2019
  Freebase標識 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  Freebase數據轉儲 繁體中文
  出版日期 繁體中文
  28 Sṳ̍p-ngie̍t 2013
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  Google塗鴉 繁體中文
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  IMDb編號 繁體中文
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  ISFDB作者索引碼 繁體中文
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  LibriVox作者編號 簡體中文 (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  MusicBrainz 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  MusicBrainz 繁體中文
  MutualArt藝術家ID Chinese (Taiwan) (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  NE.se ID 英文
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  1 參考文獻
  中文維基百科 繁體中文
  NLP序號 繁體中文
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  古騰堡作者編號 中文 (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  Quora主題編號 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  Quora 繁體中文
  SNAC方舟編碼 繁體中文
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
   
  phiên-siá
  phiên-siá
   phiên-siá
    phiên-siá
    phiên-siá
    phiên-siá
     phiên-siá
      phiên-siá
       phiên-siá