Lû-sùn (Q23114)

Chhiùng Wikidata lòi
跳至導覽 跳至搜尋
中國作家和新文化運動領導人 (1881–1936) 繁體中文
phiên-siá
語言 標籤 描述 亦稱為
客家語/Hak-kâ-ngî
Lû-sùn
Hàn-m̀ thin-ngi mèu-shu̍t
  英文
  Lu Xun
  Chinese novelist and essayist (1881–1936)
  • Loe Sjunn
  • Lu Siun
  • Shun Luo
  • Chou Shu-jen
  • Sjunn Loe
  • Lou Siun
  • Xun Lu
  • Shuren Zhou
  • Jin Ro
  • Hsün Lu
  • Zhou Shuren
  • Yü-tsʻai Chou
  • Lu-hsün
  • Zhangshou Zhou
  • Lu Sün
  • Shun Lu
  • Śuna Lū
  • Tấn Lỗ
  • Lu Siy$08un
  • Sin No
  • Shiun Lu
  • Shun Lo
  • Chang-shou Chou
  • Shu-jen Chou
  • Lu Hsün
  • Sin Lou
  • Sjoe-Yen Tsjoo
  • Shoo-jin Chow
  • Yü-shan Chou
  • Yushan Zhou
  • Chou Jen Tcheou
  • Siun Lou
  • Sin Lū
  • Lu Sinʹ
  • Ju-jin Shū
  • Yucai
  • Loo-sin
  • Lusin
  • Luxun
  • Yucai Zhou

  陳述

  2 參考文獻
  載於 繁體中文
  data.bnf.fr 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  10 10 2015
  載於 繁體中文
  圖書館信息系統 繁體中文
  出版日期 繁體中文
  26 9 2012
  檢索日期 繁體中文
  24 8 2018
  圖片 繁體中文
  LuXun1930.jpg
  3,134 × 4,183;​1.75 MB
  1 參考文獻
  簽名 繁體中文
  Lu Xun's Signature.svg
  276 × 172;​4 KB
  0 參考文獻
  性別 繁體中文
  3 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  4 11 2018
  載於 繁體中文
  data.bnf.fr 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  10 10 2015
  載於 繁體中文
  國籍 繁體中文
  始於 繁體中文
  25 9 1881格里曆
  終於 繁體中文
  1912
  0 參考文獻
  始於 繁體中文
  1912
  終於 繁體中文
  19 10 1936
  結束原因 繁體中文
  0 參考文獻
  母語人名 繁體中文
  魯迅 (繁體中文)
  漢語拼音 繁體中文
  Lǔ Xùn
  0 參考文獻
  出生姓名 繁體中文
  周樹人 (繁體中文)
  漢語拼音 繁體中文
  Zhōu Shùrén
  0 參考文獻
  姓氏 繁體中文
   繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  表字 繁體中文
  豫山
  書寫系統 繁體中文
  簡化字 繁體中文
  漢語拼音 繁體中文
  yùshān
  0 參考文獻
  豫亭
  書寫系統 繁體中文
  簡化字 繁體中文
  漢語拼音 繁體中文
  yùtíng
  0 參考文獻
  化名 繁體中文
  Lu Xun
  漢語拼音 繁體中文
  lǔxùn
  1 參考文獻
  DBpedia 中文 (已轉換拼寫)
  豫才
  1 參考文獻
  日語維基百科 繁體中文
  豫山
  0 參考文獻
  豫亭
  0 參考文獻
  日語假名 繁體中文
  ろ じん
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  Japan Search 英文
  日本搜索名稱標識符 中文 (已轉換拼寫)
  檢索日期 繁體中文
  20 3 2021
  ルー・シュン
  0 參考文獻
  出生日期 繁體中文
  25 9 1881格里曆
  首選級原因 繁體中文
  最精確值 繁體中文
  9 參考文獻
  中文維基百科 繁體中文
  載於 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Lu Xun
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  載於 繁體中文
  SNAC方舟編碼 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Lu Xun
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  載於 繁體中文
  網路推理小說資料庫 中文 (已轉換拼寫)
  主體名為 繁體中文
  魯迅
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  載於 繁體中文
  Babelio 英文
  主體名為 繁體中文
  Lu Xun
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  載於 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Lu Xun
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  載於 繁體中文
  Lu Xun 英文
  主體名為 繁體中文
  Lu Xun
  載於 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Xun Lu
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  1 4 2021
  出生地 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  段落 繁體中文
  Лу Синь
  檢索日期 繁體中文
  28 9 2015
  死亡日期 繁體中文
  19 10 1936
  首選級原因 繁體中文
  最精確值 繁體中文
  9 參考文獻
  中文維基百科 繁體中文
  載於 繁體中文
  段落 繁體中文
  Лу Синь
  檢索日期 繁體中文
  27 9 2015
  載於 繁體中文
  data.bnf.fr 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  10 10 2015
  載於 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Lu Xun
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  載於 繁體中文
  SNAC方舟編碼 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Lu Xun
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  載於 繁體中文
  網路推理小說資料庫 中文 (已轉換拼寫)
  主體名為 繁體中文
  魯迅
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  載於 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Lu Xun
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  載於 繁體中文
  Lu Xun 英文
  主體名為 繁體中文
  Lu Xun
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  1 4 2021
  死亡地 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  段落 繁體中文
  Лу Синь
  檢索日期 繁體中文
  28 9 2015
  死亡方式 繁體中文
  自然死亡 繁體中文
  1 參考文獻
  死因 繁體中文
  0 參考文獻
  墓地 繁體中文
  鲁迅墓 繁體中文
  0 參考文獻
  父親 繁體中文
  周伯宜 中文 (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  兄弟姊妹 繁體中文
  周作人 繁體中文
  親屬關係 繁體中文
   繁體中文
  0 參考文獻
  周建人 繁體中文
  親屬關係 繁體中文
   繁體中文
  0 參考文獻
  配偶 繁體中文
  朱安 中文 (已轉換拼寫)
  始於 繁體中文
  1906
  終於 繁體中文
  19 10 1936
  0 參考文獻
  許廣平 中文 (已轉換拼寫)
  1 參考文獻
  推斷依據 繁體中文
  許廣平 中文 (已轉換拼寫)
  非婚伴侶 繁體中文
  許廣平 中文 (已轉換拼寫)
  始於 繁體中文
  1927
  終於 繁體中文
  19 10 1936
  0 參考文獻
  子女 繁體中文
  周海嬰 繁體中文
  出生日期 繁體中文
  27 9 1929格里曆
  母親 繁體中文
  許廣平 中文 (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  母語 繁體中文
  0 參考文獻
  通曉語言 繁體中文
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  文言文 繁體中文
  1 參考文獻
  俄語維基百科 繁體中文
  白話文 繁體中文
  1 參考文獻
  俄語維基百科 繁體中文
  書寫語言 繁體中文
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  職業 繁體中文
  散文家 繁體中文
  2 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  1 4 2021
  詩人 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  1 4 2021
  文學評論家 繁體中文
  2 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  1 4 2021
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  1 4 2021
  世界語者 繁體中文
  0 參考文獻
  譯者 繁體中文
  3 參考文獻
  俄語維基百科 繁體中文
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  1 4 2021
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  1 4 2021
  小說家 繁體中文
  0 參考文獻
  評論家 繁體中文
  0 參考文獻
  作家 繁體中文
  2 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  1 4 2021
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  1 4 2021
  僱主 繁體中文
  北京大學 繁體中文
  1 參考文獻
  就讀學校 繁體中文
  東北大學 繁體中文
  0 參考文獻
  弘文學院 中文 (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  族群 繁體中文
  中國人 繁體中文
  棄用原因 繁體中文
  來源已知不可靠 繁體中文
  1 參考文獻
  中文維基百科 繁體中文
  主要作品 繁體中文
  阿Q正傳 繁體中文
  出版日期 繁體中文
  1921
  0 參考文獻
  狂人日記 繁體中文
  出版日期 繁體中文
  1918
  0 參考文獻
  文化運動 繁體中文
  新文化運動 中文 (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  成員屬於 繁體中文
  0 參考文獻
  類型 繁體中文
  隨筆 繁體中文
  1 參考文獻
  俄語維基百科 繁體中文
  短篇小說 繁體中文
  1 參考文獻
  俄語維基百科 繁體中文
  所獲獎項 繁體中文
  0 參考文獻
  記載處 繁體中文
  段落 繁體中文
  Лу Синь
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  頁碼 繁體中文
  696
  0 參考文獻
  時間點 繁體中文
  31 10 2022
  0 參考文獻
  共享資源圖庫 繁體中文
  鲁迅
  0 參考文獻
  Lu Xun
  0 參考文獻
  共享資源分類 繁體中文
  Lu Xun
  話題主分類 繁體中文
  Category:魯迅 中文 (已轉換拼寫)
  1 參考文獻
  中文維基百科 繁體中文

  識別碼

  4 參考文獻
  載於 繁體中文
  Japan Search 英文
  日本搜索名稱標識符 中文 (已轉換拼寫)
  檢索日期 繁體中文
  20 3 2021
  載於 繁體中文
  Japan Search 英文
  日本搜索名稱標識符 中文 (已轉換拼寫)
  檢索日期 繁體中文
  21 3 2020
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  data.bnf.fr 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  13 7 2015
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  23 5 2021
  BIBSYS識別碼 繁體中文
  1 參考文獻
  檢索日期 繁體中文
  22 1 2018
  載於 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  23 5 2021
  CANTIC ID 中文 (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  data.bnf.fr 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  23 5 2021
  LAC ID 繁體中文
  0 參考文獻
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  23 5 2021
  德國傳記識別碼 繁體中文
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  23 5 2021
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  23 5 2021
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  主體名為 繁體中文
  Lu Xun
  0 參考文獻
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  23 5 2021
  ULAN編碼 繁體中文
  0 參考文獻
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  23 5 2021
  0 參考文獻
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  26 5 2022
  0 參考文獻
  NACSIS-CAT識別碼 Chinese (Taiwan) (已轉換拼寫)
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  CiNii Research Chinese (Taiwan) (已轉換拼寫)
  檢索日期 繁體中文
  18 2 2023
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  16 12 2014
  0 參考文獻
  RILM ID 英文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  22 10 2023
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  23 5 2021
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  圖書館信息系統 繁體中文
  出版日期 繁體中文
  26 9 2012
  檢索日期 繁體中文
  24 8 2018
  0 參考文獻
  主體名為 繁體中文
  Lu Xun, 1881-1936
  0 參考文獻
  斯洛伐克國家圖書館識別碼 Chinese (Taiwan) (已轉換拼寫)
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  23 5 2021
  IdRef識別碼 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  data.bnf.fr 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  26 8 2015
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  23 5 2021
  0 參考文獻
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  1 4 2021
  雅典科學院名稱規範標識符 中文 (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  亞馬遜作者編號 繁體中文
  0 參考文獻
  藝術百科全書藝術家標識符 中文 (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  BabelNet編號 繁體中文
  0 參考文獻
  百度貼吧名 繁體中文
  作品數量 繁體中文
  600,536
  時間點 繁體中文
  5 3 2023
  0 參考文獻
  英國廣播公司Things編碼 中文 (已轉換拼寫)
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  BBC Things 英文
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  1 參考文獻
  0 參考文獻
  CCAB ID 英文
  無數值
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  CiNii CRID 繁體中文
  0 參考文獻
  1 參考文獻
  檢索日期 繁體中文
  9 4 2020
  CONOR.BG ID 英文
  0 參考文獻
  CONOR.SR ID 英文
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  豆瓣人物識別碼 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  鲁迅 Xun Lu
  0 參考文獻
  主體名為 繁體中文
  Lu Xun
  作者姓名字串 繁體中文
  Wang Xiaoming
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  主體名為 繁體中文
  鲁迅
  0 參考文獻
  主體名為 繁體中文
  鲁迅
  0 參考文獻
  Europeana實體 繁體中文
  1 參考文獻
  檢索日期 繁體中文
  12 12 2019
  Freebase識別碼 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  Freebase數據轉儲 繁體中文
  出版日期 繁體中文
  28 10 2013
  Goodreads作者編號 繁體中文
  時間點 繁體中文
  28 9 2020
  主體名為 繁體中文
  Lu Xun
  總訂閱數 繁體中文
  217
  0 參考文獻
  時間點 繁體中文
  28 9 2020
  主體名為 繁體中文
  魯迅
  總訂閱數 繁體中文
  10
  0 參考文獻
  Google藝術與文化實體標識符 中文 (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  Google塗鴉 繁體中文
  0 參考文獻
  加泰羅尼亞大百科全書標識符 中文 (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  主體名為 繁體中文
  ЛУ СИНЬ
  棄用原因 繁體中文
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  IMDb識別碼 繁體中文
  0 參考文獻
  ISFDB作者索引碼 繁體中文
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  日本搜索名稱標識符 中文 (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  Kallías ID 英文
  0 參考文獻
  KANTO ID 英文
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  Last.fm編號 繁體中文
  0 參考文獻
  節目檔案個人ID 繁體中文
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  LibriVox作者編號 簡體中文 (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  MusicBrainz 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  MusicBrainz 繁體中文
  MutualArt藝術家ID 繁體中文
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  NE.se ID 英文
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  1 參考文獻
  中文維基百科 繁體中文
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  1 參考文獻
  標題 繁體中文
  Xun Lu | Open Library (英文)
  檢索日期 繁體中文
  9 9 2023
  開放圖書館主題標識符 中文 (已轉換拼寫)
  主體名為 繁體中文
  Xun Lu (1881-1936)
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  Prabook ID 英文
  0 參考文獻
  古騰堡作者編號 中文 (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  Quora主題編號 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  Quora 繁體中文
  SHARE目錄作者ID 繁體中文
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  SNAC方舟編碼 繁體中文
  0 參考文獻
  SNK ID 英文
  0 參考文獻
  主體名為 繁體中文
  Lu Xun
  0 參考文獻
  TMDb人物編號 繁體中文
  0 參考文獻
  Treccani ID 英文
  主體名為 繁體中文
  Lu Xun
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  18 3 2022
  主體名為 繁體中文
  LU HSÜN
  作者姓名字串 繁體中文
  Giuliano Bertuccioli
  出版日期 繁體中文
  1949
   繁體中文
  II Appendice
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  意大利百科全書 中文 (已轉換拼寫)
  檢索日期 繁體中文
  18 3 2022
  0 參考文獻
  巴倫西亞圖書館標識符 中文 (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  知乎話題識別碼 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  鲁迅
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  主體名為 繁體中文
  樟壽 迅 樟寿, Zhangshou, Chang-shou, 樹人, 树人, Shuren, Shu-jên, Xun, Hsün 魯 (周) aka Zhou, Chou, 鲁, Lu (25 Sep 1881 - certain 19 Oct 1936)
  0 參考文獻
   
  phiên-siá
  phiên-siá
   phiên-siá
    phiên-siá
    phiên-siá
    phiên-siá
     phiên-siá
      phiên-siá
       phiên-siá