અણ્ણા હઝારે (Q230874)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
Indian activistઅંગ્રેજી
 • અન્ના હજારે
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
અણ્ણા હઝારે
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
 • અન્ના હજારે
અંગ્રેજી
Anna Hazare
Indian activist

  વિધાનો

  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Annaઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Bhingarઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  sociologistઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  human rights activistઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Ralegan Siddhiઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Anna Hazare
  ૧ સંદર્ભ

  Identifiers

  ૧ સંદર્ભ
  ૨૮ ઓક્ટોબર 2013
  Munzinger IBAઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  GTAA IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  FAST IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Encyclopædia Britannica Online IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Quora topic IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Gran Enciclopèdia Catalana IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
   
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો
        ફેરફાર કરો