ട്രോയ് (Q22647)

Wikidata സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
Homeric ancient city in northwest Asia Minorഇംഗ്ലീഷ്
 • Troy
തിരുത്തുക
ഭാഷ തലക്കുറി വിവരണം ഇങ്ങനെയും അറിയപ്പെടുന്നു:
മലയാളം
ട്രോയ്
വിവരണമൊന്നും നിർവചിച്ചിട്ടില്ല
 • Troy
ഇംഗ്ലീഷ്
Troy
Homeric ancient city in northwest Asia Minor
 • City of Troy
 • People of Troy
 • Ancient Troy
 • Teucrians
 • Trojan people
 • Teukroi
 • Ancient Troya National Park
 • Truva
 • Classical troy
 • Troy Ilium
 • Teucri
 • Troie
 • Ilios
 • Teucrian
 • Iliam
 • Archaeological Site of Troy
 • Wilusha
 • Troía
 • Troia

പ്രസ്താവനകൾ

ancient cityഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
archaeological siteഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
Troy1.jpg
400 × 300; 40 കെ.ബി.
0 സ്രോതസ്സുകൾ
Amphitheatre of Troy.jpg
1,944 × 1,360; 197 കെ.ബി.
0 സ്രോതസ്സുകൾ
Walls of Troy (2).jpg
1,556 × 1,167; 1.79 എം.ബി.
0 സ്രോതസ്സുകൾ
Hisarlikഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ

39°57'27"N, 26°14'20"E
0 സ്രോതസ്സുകൾ
locator map imageഇംഗ്ലീഷ്
Troas.svg
520 × 539; 98 കെ.ബി.
0 സ്രോതസ്സുകൾ
Troy banner (Ruins).jpg
2,100 × 300; 916 കെ.ബി.
0 സ്രോതസ്സുകൾ
Category:Troyഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ

Identifiers

GeoNames IDഇംഗ്ലീഷ്
1 സ്രോതസ്സ്
Digital Atlas of the Roman Empire IDഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
0 സ്രോതസ്സുകൾ
Cultureel Woordenboek identifierഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
Treccani IDഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
NSK IDഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
BabelNet IDഇംഗ്ലീഷ്
1 സ്രോതസ്സ്
Pleiades IDഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
PACTOLS thesaurus IDഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
Great Russian Encyclopedia Online IDഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
World Heritage Site IDഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
 
തിരുത്തുക
തിരുത്തുക
  തിരുത്തുക
   തിരുത്തുക
    തിരുത്തുക
     തിരുത്തുക
      തിരുത്തുക
      തിരുത്തുക
       തിരുത്തുക
        "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q22647&oldid=855718322" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്