ക്വാർക്കെൻ (Q217245)

Wikidata സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
marine region in the Gulf of Bothnia between Sweden and Finlandഇംഗ്ലീഷ്
തിരുത്തുക
ഭാഷ തലക്കുറി വിവരണം ഇങ്ങനെയും അറിയപ്പെടുന്നു:
മലയാളം
ക്വാർക്കെൻ
വിവരണമൊന്നും നിർവചിച്ചിട്ടില്ല
  ഇംഗ്ലീഷ്
  Kvarken
  marine region in the Gulf of Bothnia between Sweden and Finland
  • Norra Kvarken
  • Qvarken
  • Merenkurkku

  പ്രസ്താവനകൾ

  Gulf of Bothniaഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Lapuanjokiഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Kyrönjokiഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Ume älvഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  locator map imageഇംഗ്ലീഷ്
  Kvarken.png
  316 × 380; 4 കെ.ബി.
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Kvarken
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Sytin Military Encyclopediaഇംഗ്ലീഷ്
  statement is subject ofഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  statement is subject ofഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  (viii)ഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ

  Identifiers

  NE.se IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  YSO IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Uppslagsverket Finland IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  World Heritage Site IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
   
  തിരുത്തുക
  തിരുത്തുക
   തിരുത്തുക
    തിരുത്തുക
     തിരുത്തുക
      തിരുത്തുക
       തിരുത്തുക
        തിരുത്തുക
         തിരുത്തുക
          "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q217245&oldid=751581839" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്