પ્રતિક ગાંધી (Q20788175)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
ભારતીય નાટ્ય અને ફિલ્મ કલાકાર
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
પ્રતિક ગાંધી
ભારતીય નાટ્ય અને ફિલ્મ કલાકાર
  અંગ્રેજી
  Pratik Gandhi
  Indian theatre and film actor
  • Prateek Gandhi

  વિધાનો

  ૦ સંદર્ભ
  Pratik Gandhi.jpg
  ૨૯૭ × ૬૦૭; ૩૫ KB
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ

  Identifiers

   
  ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો
        ફેરફાર કરો
         ફેરફાર કરો