ડિડો (Q202550)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
અંગ્રેજી ગાયિકા-ગીતકાર
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
ડિડો
અંગ્રેજી ગાયિકા-ગીતકાર
  અંગ્રેજી
  Dido
  English singer-songwriter
  • Florian Cloud de Bounevialle Armstrong
  • Dido Florian Cloud de Bounevialle O'Malley Armstrong

  વિધાનો

  Dido Youssou Live8London.JPG
  ૮૩૩ × ૬૩૧; ૧૬૭ KB
  Dido i [[Youssou N'Dour]] en concert (કતલાન)
  ૦ સંદર્ભ
  Florian Cloud de Bounevialle Armstrong (બ્રિટિશ અંગ્રેજી)
  ૦ સંદર્ભ
  Didoઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Kensingtonઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  singer-songwriterઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  musical compositionઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  pop musicઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  pop rockઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  record labelઅંગ્રેજી
  RCA Recordsઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Arista Recordsઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Sony Musicઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  10,000 Maniacsઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  work period (start)અંગ્રેજી
  1995
  ૧ સંદર્ભ
  contraltoઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  mezzo-sopranoઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  singingઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  percussion instrumentઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  recorderઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  voiceઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  discographyઅંગ્રેજી
  topic's main templateઅંગ્રેજી
  Template:Didoઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Category:Dido (singer)અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ

  Identifiers

  BnF IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Munzinger Pop IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Discogs artist IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  AllMusic artist IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Instagram usernameઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  number of subscribersઅંગ્રેજી
  ૧,૧૬,૭૩૬
  ૧ સંદર્ભ
  Spotify artist IDઅંગ્રેજી
  FAST IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NNDB people IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Guardian topic IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  MOOMA artist IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Quora topic IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Last.fm IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Myspace IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Laut.de artist IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  SUDOC authorities IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Songkick artist IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  YouTube channel IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Academy Awards Database nominee IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NKCR AUT IDઅંગ્રેજી
  Billboard artist IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
   
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો
        ફેરફાર કરો