ઘટોત્કચ (Q1976196)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
son of Bhima in the Indian epic Mahabharataઅંગ્રેજી
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
ઘટોત્કચ
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
  અંગ્રેજી
  Ghatotkacha
  son of Bhima in the Indian epic Mahabharata
  • Ghatokach

  વિધાનો

  fictional humanઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Ghatotkacha fighting Karna, an artwork at Kota, Rajasthan (અંગ્રેજી)
  ૦ સંદર્ભ
  Hidimbiઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Barbarikaઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Ghatotkacha
  ૦ સંદર્ભ
  different fromઅંગ્રેજી
  Ghatotkacha Guptaઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ

  Identifiers

  ૧ સંદર્ભ
  ૨૮ ઓક્ટોબર 2013
   
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો
        ફેરફાર કરો
         ફેરફાર કરો