Chṳ Sṳ̀n-kûng (Q197615)

Chhiùng Wikidata lòi
跳至導覽 跳至搜尋
明鄭政權延平郡王 中文 (已轉換拼寫)
phiên-siá
語言 標籤 描述 亦稱為
客家語/Hak-kâ-ngî
Chṳ Sṳ̀n-kûng
Hàn-m̀ thin-ngi mèu-shu̍t
  英文
  Koxinga
  Chinese military leader (1624-1662)
  • Chenggong
  • Zheng Chenggong
  • Zheng Sen
  • Guoxingye
  • Zhongjie
  • Zhuchenggong
  • Sen
  • Mingyan
  • Senshe
  • Yanping Junwang
  • Damu
  • Prince of Yanping

  陳述

  圖片 繁體中文
  Koxinga statue.jpg
  800 × 1,066;837 KB
  1 參考文獻
  性別 繁體中文
  3 參考文獻
  國籍 繁體中文
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  南明 繁體中文
  0 參考文獻
  母語人名 繁體中文
  鄭成功 (日文)
  0 參考文獻
  鄭成功 (繁體中文)
  漢語拼音轉寫 繁體中文
  Zhèng Chénggōng
  0 參考文獻
  Koxinga (英文)
  0 參考文獻
  出生姓名 繁體中文
  鄭森 (繁體中文)
  漢語拼音轉寫 繁體中文
  Zhèng Sēn
  0 參考文獻
  姓氏 繁體中文
   繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
   繁體中文
  客體角色 繁體中文
  賜姓名 中文 (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  貴族頭銜 繁體中文
  延平郡王 中文 (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  表字 繁體中文
  明儼
  書寫系統 繁體中文
  傳統漢字 繁體中文
  0 參考文獻
  大木
  書寫系統 繁體中文
  簡化字 繁體中文
  0 參考文獻
  化名 繁體中文
  明儼
  0 參考文獻
  大木
  0 參考文獻
  福松
  0 參考文獻
  開台尊王
  0 參考文獻
  出生日期 繁體中文
  28 8 1624格里曆
  27 8 1624格里曆
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  整合規範文檔 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  27 4 2014
  出生地 繁體中文
  平戶市 繁體中文
  1 參考文獻
  死亡日期 繁體中文
  23 6 1662格里曆
  5 參考文獻
  載於 繁體中文
  整合規範文檔 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  27 4 2014
  載於 繁體中文
   繁體中文
  2
  頁碼 繁體中文
  28
  載於 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Zheng Chenggong
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  載於 繁體中文
  社交網絡及存檔內容 中文 (已轉換拼寫)
  SNAC方舟編碼 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Koxinga
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  載於 繁體中文
  Find A Grave 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Chenggong Zheng
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  死亡地 繁體中文
  0 參考文獻
  死因 繁體中文
  父親 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
   繁體中文
  2
  頁碼 繁體中文
  27
  母親 繁體中文
  田川氏 繁體中文
  0 參考文獻
  兄弟姊妹 繁體中文
  鄭襲 中文 (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  田川七左衛門 中文 (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  配偶 繁體中文
  董王妃 (東寧) 中文 (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  子女 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  鄭聰 中文 (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  親屬 繁體中文
  1 參考文獻
  家族 繁體中文
  鄭成功家族 中文 (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  職業 繁體中文
  武將 繁體中文
  0 參考文獻
  反叛者 中文 (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  海盜 中文 (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  政治人物 繁體中文
  1 參考文獻
  推斷依據 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  14 6 2019
  擔任職務 繁體中文
  君主 繁體中文
  1 參考文獻
  中文維基語錄 繁體中文
  暱稱 繁體中文
  國姓爺 (繁體中文)
  漢語拼音轉寫 繁體中文
  Guó xìng yé
  0 參考文獻
  鄭賜姓 (繁體中文)
  0 參考文獻
  鄭國姓 (繁體中文)
  0 參考文獻
  朱成功 (繁體中文)
  0 參考文獻
  種族 繁體中文
  中國人 繁體中文
  1 參考文獻
  日語維基百科 繁體中文
  日本人 繁體中文
  1 參考文獻
  日語維基百科 繁體中文
  時間週期 繁體中文
  17世紀 中文 (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  描繪作品 繁體中文
  鄭成功畫像 中文 (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  記載於 繁體中文
  清史稿/卷224 中文 (已轉換拼寫)
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  中央研究院人名權威資料庫 中文 (已轉換拼寫)
  檢索日期 繁體中文
  17 6 2021
  清代名人傳略 中文 (已轉換拼寫)
  此聲明主題 繁體中文
  0 參考文獻
  永久重複項 繁體中文
  0 參考文獻
  共享資源圖庫 繁體中文
  Koxinga
  0 參考文獻
  共享資源分類 繁體中文
  Koxinga
  1 參考文獻
  話題主分類 繁體中文
  Category:鄭成功 中文 (已轉換拼寫)
  0 參考文獻

  識別碼

  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  11 8 2018
  0 參考文獻
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  17 12 2018
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  16 12 2014
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  11 8 2018
  WorldCat識別碼 繁體中文
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  BabelNet編號 繁體中文
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  Freebase識別碼 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  Freebase數據轉儲 繁體中文
  出版日期 繁體中文
  28 10 2013
  0 參考文獻
  客體表述為 繁體中文
  Txen Txen-kung
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  NE.se ID 英文
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  Prabook ID 英文
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  Quora主題編號 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  Quora 繁體中文
  SNAC方舟編碼 繁體中文
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  知乎話題識別碼 繁體中文
  0 參考文獻
  Find a Grave編號 繁體中文
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  主體名為 繁體中文
  成功 Chenggong, Ch'eng-kung, Seikō, Seikô, Seiko, Seikou, 福松, Fusong, Fu-sung, Fukumatsu, Hukumatu, 國姓爺, 国姓爷, Guoxingye, K 鄭 aka 郑, Zheng, Cheng, Tei (27 Aug 1624 - certain 23 Jun 1662)
  0 參考文獻
   
  phiên-siá
  phiên-siá
   phiên-siá
    phiên-siá
    phiên-siá
    phiên-siá
     phiên-siá
      phiên-siá
       phiên-siá