અબુલ કલામ આઝાદ (Q196617)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
ભારતીય સ્વતંત્રતાસેનાની
 • મૌલાના આઝાદ
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
અબુલ કલામ આઝાદ
ભારતીય સ્વતંત્રતાસેનાની
 • મૌલાના આઝાદ
અંગ્રેજી
Abul Kalam Azad
Indian scholar
 • Maulana Sayyid Abul Kalam Ghulam Muhiyuddin Ahmed bin Khairuddin Al-Hussaini Azad
 • Maulana Abul Kalam Azad

વિધાનો

Abul Kalam Azad 1.jpg
૬૦૦ × ૫૮૬; ૭૪ KB
૧ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
Maulana Khairuddinઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Zulekha Begumઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૧૫ ઓગસ્ટ 1947
૨ ફેબ્રુઆરી 1958
કોઇ કિંમત નથી
K. L. Shrimaliઅંગ્રેજી
૬ જુલાઇ 1946
૨૪ જાન્યુઆરી 1950
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
Sunni Islamઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Maulana Abul Kalam Azad
૦ સંદર્ભ
permanent duplicated itemઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ

Identifiers

૧ સંદર્ભ
૨૮ ઓક્ટોબર 2013
Open Library IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
FAST IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Great Russian Encyclopedia Online IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Quora topic IDઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
Quoraઅંગ્રેજી
Encyclopædia Britannica Online IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
PM20 folder IDઅંગ્રેજી
number of worksઅંગ્રેજી
અજાણી કિંમત
number of works accessible onlineઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
EGAXA IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
vtls000024942
૦ સંદર્ભ
Libraries Australia IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
National Library of Israel IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
NUKAT (WarsawU) authorities IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
BIBSYS IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
WBPLN author IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
SUDOC authorities IDઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
BnF IDઅંગ્રેજી
 
ફેરફાર કરો
ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો