સીતા (Q191114)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
Wife of Ramaઅંગ્રેજી
 • જાનકી
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
સીતા
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
 • જાનકી
અંગ્રેજી
Sita
Wife of Rama
 • Janaki
 • Sitaji

વિધાનો

human who may be fictionalઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Sitas Exile by Raja Ravi Varma (1848 - 1906).jpg
૫૦૦ × ૭૧૬; ૧૩૭ KB
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૧ સંદર્ભ
inferred fromઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૧ સંદર્ભ
inferred fromઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
inferred fromઅંગ્રેજી
Sita
૦ સંદર્ભ

Identifiers

૧ સંદર્ભ
૨૮ ઓક્ટોબર 2013
૧ સંદર્ભ
British Museum person-institutionઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Quora topic IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Encyclopædia Britannica Online IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
 
ફેરફાર કરો
ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો