હુમાયુનો મકબરો (Q189648)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
tomb of Mughal Emperor Humayunઅંગ્રેજી
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
હુમાયુનો મકબરો
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
  અંગ્રેજી
  Humayun's Tomb
  tomb of Mughal Emperor Humayun
  • Maqbara e Humayun

  વિધાનો

  tombઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Humayun's Tomb from the entrance, Delhi.jpg
  ૨,૫૨૧ × ૧,૮૯૧; ૧.૪૨ MB
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ

  28°35'35.750"N, 77°15'2.167"E
  ૧ સંદર્ભ
  material usedઅંગ્રેજી
  sandstoneઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Monument of National Importanceઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Commons Institution pageઅંગ્રેજી
  Humayun's Tomb
  ૦ સંદર્ભ
  Humayun's Tomb, Delhi
  ૦ સંદર્ભ

  Identifiers

  ૧ સંદર્ભ
  ૨૮ ઓક્ટોબર 2013
  GeoNames IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  GeoNamesઅંગ્રેજી
  TGN IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Structurae structure IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Quora topic IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Quoraઅંગ્રેજી
  ASI Monument IDઅંગ્રેજી
  N-DL-127
  ૦ સંદર્ભ
  BabelNet IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  BabelNetઅંગ્રેજી
  Encyclopædia Britannica Online IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  OSM relation IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
   
  ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો
        ફેરફાર કરો
         ફેરફાર કરો