ઘેલુભાઇ નાયક (Q18822340)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
ભારતના ચળવળકાર
 • ઘેલુકાકા
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
ઘેલુભાઇ નાયક
ભારતના ચળવળકાર
 • ઘેલુકાકા
અંગ્રેજી
Ghelubhai Nayak
Indian activist
 • Ghelukaka

વિધાનો

૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
1924
૦ સંદર્ભ
૧૬ જાન્યુઆરી 2015
૦ સંદર્ભ
 
ફેરફાર કરો
ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો
        ફેરફાર કરો