మల్టిపుల్ పర్సనాలిటీ డిజార్డర్ (Q18657)

Wikidata నుండి
Jump to navigation Jump to search
mental disorder, characterized by multiple personality states and amnesia ఇంగ్లీష్
మార్చు
భాష Label వివరణ Also known as
తెలుగు
మల్టిపుల్ పర్సనాలిటీ డిజార్డర్
ఎలాంటి వివరణ ఇవ్వలేదు
  ఇంగ్లీష్
  dissociative identity disorder
  mental disorder, characterized by multiple personality states and amnesia
  • DID
  • MPD
  • multiple personality
  • multiple personality disorder

  స్టేట్మెంట్లు

  disease (class) ఇంగ్లీష్
  0 మూలాలు
  health specialty ఇంగ్లీష్
  2 మూలాలు
  ICD-11 (foundation) ఇంగ్లీష్
  DSM-5 classification ఇంగ్లీష్
  300.14
  medical examination ఇంగ్లీష్
  questionnaire ఇంగ్లీష్
  0 మూలాలు
  observation ఇంగ్లీష్
  0 మూలాలు
  possible treatment ఇంగ్లీష్
  supportive care ఇంగ్లీష్
  0 మూలాలు
  counseling ఇంగ్లీష్
  0 మూలాలు
  psychoeducation ఇంగ్లీష్
  0 మూలాలు
  art therapy ఇంగ్లీష్
  0 మూలాలు
  depicted by ఇంగ్లీష్
  The Three Faces of Eve ఇంగ్లీష్
  0 మూలాలు
  Frankie and Alice ఇంగ్లీష్
  0 మూలాలు
  Waking Madison ఇంగ్లీష్
  0 మూలాలు
  First Person Plural ఇంగ్లీష్
  0 మూలాలు
  on focus list of Wikimedia project ఇంగ్లీష్
  WikiProject Medicine ఇంగ్లీష్
  0 మూలాలు
  ICD-9-CM ఇంగ్లీష్
  300.14
  reason for deprecated rank ఇంగ్లీష్
  obsolete version ఇంగ్లీష్
  mapping relation type ఇంగ్లీష్
  exact match ఇంగ్లీష్
  0 మూలాలు
  NCI Thesaurus ID ఇంగ్లీష్
  C94330
  1 మూలం
  personality disorder ఇంగ్లీష్
  0 మూలాలు
  0 మూలాలు
  antisocial personality disorder ఇంగ్లీష్
  0 మూలాలు
  split personality ఇంగ్లీష్
  0 మూలాలు
  alter ego ఇంగ్లీష్
  0 మూలాలు
  persona in a work of fiction ఇంగ్లీష్
  0 మూలాలు
  0 మూలాలు
  mood swing ఇంగ్లీష్
  0 మూలాలు

  Identifiers

  MeSH descriptor ID ఇంగ్లీష్
  mapping relation type ఇంగ్లీష్
  exact match ఇంగ్లీష్
  subject named as ఇంగ్లీష్
  Dissociative Identity Disorder
  1 మూలం
  MonDO ID ఇంగ్లీష్
  MONDO:0001159
  MeSH tree code ఇంగ్లీష్
  0 మూలాలు
  BNCF Thesaurus ID ఇంగ్లీష్
  0 మూలాలు
  Den Store Danske ID ఇంగ్లీష్
  0 మూలాలు
  Disease Ontology ID ఇంగ్లీష్
  1 మూలం
  Disease Ontology ID ఇంగ్లీష్
  DSM-5 classification ఇంగ్లీష్
  300.14
  mapping relation type ఇంగ్లీష్
  exact match ఇంగ్లీష్
  0 మూలాలు
  DSM-IV classification ఇంగ్లీష్
  300.14
  reason for deprecated rank ఇంగ్లీష్
  obsolete version ఇంగ్లీష్
  mapping relation type ఇంగ్లీష్
  exact match ఇంగ్లీష్
  0 మూలాలు
  Encyclopædia Britannica Online ID ఇంగ్లీష్
  ICD-10-CM ఇంగ్లీష్
  mapping relation type ఇంగ్లీష్
  exact match ఇంగ్లీష్
  2 మూలాలు
  ICD-11 (foundation) ఇంగ్లీష్
  0 మూలాలు
  ID (MMS) ఇంగ్లీష్
  6B64
  subject named as ఇంగ్లీష్
  Dissociative identity disorder
  0 మూలాలు
  JSTOR topic ID ఇంగ్లీష్
  multiple-personality-disorder
  0 మూలాలు
  KBpedia ID ఇంగ్లీష్
  Microsoft Academic ID ఇంగ్లీష్
  2778077901
  0 మూలాలు
  MonDO ID ఇంగ్లీష్
  MONDO:0001159
  1 మూలం
  MonDO ID ఇంగ్లీష్
  MONDO:0001159
  PhilPapers topic ఇంగ్లీష్
  0 మూలాలు
  subreddit ఇంగ్లీష్
  0 మూలాలు
  UMLS CUI ఇంగ్లీష్
  YSO ID ఇంగ్లీష్
  subject named as ఇంగ్లీష్
  dissosiatiivinen identiteettihäiriö
  dissociativ identitetsstörning
  dissociative identity disorder
  1 మూలం
   
  మార్చు
  మార్చు
   మార్చు
    మార్చు
    మార్చు
     మార్చు
      మార్చు
       మార్చు
        మార్చు
        "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q18657&oldid=1666736462" నుండి వెలికితీశారు