Life Is Strange (Q18536861)

จาก Wikidata
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
episodic interactive drama graphic adventure video gameอังกฤษ
แก้ไข
ภาษา ป้ายชื่อ คำอธิบาย ในชื่ออื่น
ไทย
Life Is Strange
ไม่มีการกำหนดคำอธิบาย
  อังกฤษ
  Life Is Strange
  episodic interactive drama graphic adventure video game

   ประพจน์

   รายการอ้างอิง 0 รายการ
   Life Is Strange.png
   4,051 × 800; 1.18 เมกะไบต์
   รายการอ้างอิง 0 รายการ
   Life Is Strangeอังกฤษ
   รายการอ้างอิง 0 รายการ
   รายการอ้างอิง 0 รายการ
   acceptanceอังกฤษ
   รายการอ้างอิง 0 รายการ
   graphic adventure gameอังกฤษ
   รายการอ้างอิง 0 รายการ
   รายการอ้างอิง 0 รายการ
   Syd Mattersอังกฤษ
   รายการอ้างอิง 0 รายการ
   Arcadia Bayอังกฤษ
   รายการอ้างอิง 0 รายการ
   Dontnod Entertainmentอังกฤษ
   รายการอ้างอิง 0 รายการ
   รายการอ้างอิง 0 รายการ
   รายการอ้างอิง 0 รายการ
   รายการอ้างอิง 0 รายการ
   รายการอ้างอิง 0 รายการ
   รายการอ้างอิง 0 รายการ
   รายการอ้างอิง 0 รายการ
   รายการอ้างอิง 0 รายการ
   รายการอ้างอิง 0 รายการ
   รายการอ้างอิง 0 รายการ
   software engineอังกฤษ
   Unreal Engine 3อังกฤษ
   รายการอ้างอิง 0 รายการ
   game modeอังกฤษ
   รายการอ้างอิง 0 รายการ
   input methodอังกฤษ
   commandอังกฤษ
   รายการอ้างอิง 0 รายการ
   รายการอ้างอิง 0 รายการ
   distributionอังกฤษ
   รายการอ้างอิง 0 รายการ
   PlayStation Storeอังกฤษ
   รายการอ้างอิง 0 รายการ
   รายการอ้างอิง 0 รายการ
   PEGI ratingอังกฤษ
   PEGI 16อังกฤษ
   รายการอ้างอิง 0 รายการ
   time loopอังกฤษ
   รายการอ้างอิง 0 รายการ
   Life Is Strange
   รายการอ้างอิง 0 รายการ

   Identifiers

   รายการอ้างอิง 0 รายการ
   Steam Application IDอังกฤษ
   รายการอ้างอิง 1 รายการ
   Metacritic IDอังกฤษ
   MobyGames IDอังกฤษ
   รายการอ้างอิง 0 รายการ
   รายการอ้างอิง 0 รายการ
   subredditอังกฤษ
   รายการอ้างอิง 0 รายการ
   Giant Bomb IDอังกฤษ
   รายการอ้างอิง 0 รายการ
   Wikia wiki IDอังกฤษ
   รายการอ้างอิง 0 รายการ
   iTunes app IDอังกฤษ
   รายการอ้างอิง 0 รายการ
   Google Play Store App IDอังกฤษ
   รายการอ้างอิง 0 รายการ
   Microsoft Store app IDอังกฤษ
   รายการอ้างอิง 0 รายการ
   GameSpot IDอังกฤษ
   รายการอ้างอิง 0 รายการ
   IGN video game IDอังกฤษ
   รายการอ้างอิง 0 รายการ
    
   แก้ไข
    แก้ไข
     แก้ไข
     แก้ไข
      แก้ไข
       แก้ไข
        แก้ไข
         แก้ไข