અજંતાની ગુફાઓ (Q184427)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
Ancient Buddhist cave monuments in Maharashtra India 🇮🇳અંગ્રેજી
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
અજંતાની ગુફાઓ
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
  અંગ્રેજી
  Ajanta Caves
  Ancient Buddhist cave monuments in Maharashtra India 🇮🇳
  • ಅಜಂತಾ ಗುಹೆಗಳು

  વિધાનો

  grottoઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  अजिंठा लेणी/गुहा (મરાઠી)
  ૧ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  Category:Ajanta Cavesઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  (i)અંગ્રેજી
  (ii)અંગ્રેજી
  (iii)અંગ્રેજી
  (vi)અંગ્રેજી

  Identifiers

  ૧ સંદર્ભ
  ૨૮ ઓક્ટોબર 2013
  GeoNames IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  GeoNamesઅંગ્રેજી
  Quora topic IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Quoraઅંગ્રેજી
  Encyclopædia Britannica Online IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BabelNet IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  BabelNetઅંગ્રેજી
  Encyclopædia Universalis IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  FAST IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  TGN IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BnF IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Great Russian Encyclopedia Online IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Pleiades IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
   
  ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો