Lī Bèng (Q18301)

Chók-cê̤ṳ Wikidata
跳至導覽 跳至搜尋
前中華人民共和國國務院總理繁體中文
siŭ-gāi
Ngṳ̄-ngiòng Biĕu-chiĕng Soat-bêng ia̍h kiò
Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄
Lī Bèng
Gó muôi dêng-ngiê mièu-sŭk
  英文
  Li Peng
  former Premier of the People's Republic of China

   Mièu-sŭk

   圖片繁體中文
   Lipeng.jpg
   307 × 370; 19 KB
   媒體說明繁體中文
   Li Peng ved [[Verdens økonomiske forum|World Economic Forums]] møte i [[Davos]], 1992 (巴克摩挪威文)
   لي بنغ في اجتماع [[المنتدى الاقتصادي العالمي]] في [[دافوس]] سنة 1992 (阿拉伯文)
   لی پنگ [[عالمی اقتصادی فورم]] 1992ء کے موقع پر (烏都文)
   0 chăng-kō̤
   Sèng-pia̍t閩南語
   4 chăng-kō̤
   載於繁體中文
   整合規範文檔繁體中文
   檢索日期繁體中文
   9 4 2014
   kok-che̍k閩南語
   始於繁體中文
   20 10 1928格里曆
   終於繁體中文
   1949
   結束原因繁體中文
   政權更替繁體中文
   1 chăng-kō̤
   始於繁體中文
   1949
   終於繁體中文
   22 7 2019
   結束原因繁體中文
   0 chăng-kō̤
   母語人名繁體中文
   李鹏 (中文)
   1 chăng-kō̤
   姓氏繁體中文
   0 chăng-kō̤
   chhut-sì閩南語
   20 10 1928格里曆
   7 chăng-kō̤
   載於繁體中文
   整合規範文檔繁體中文
   檢索日期繁體中文
   9 4 2014
   載於繁體中文
   社交網絡及存檔內容中文 (已轉換拼寫)
   命名為繁體中文
   Li Peng
   檢索日期繁體中文
   9 10 2017
   載於繁體中文
   大英百科全書在線版中文 (已轉換拼寫)
   命名為繁體中文
   Li Peng
   檢索日期繁體中文
   9 10 2017
   載於繁體中文
   命名為繁體中文
   Li Peng
   檢索日期繁體中文
   9 10 2017
   載於繁體中文
   命名為繁體中文
   Li Peng
   檢索日期繁體中文
   9 10 2017
   chhut-sì-tē閩南語
   1 chăng-kō̤
   載於繁體中文
   整合規範文檔繁體中文
   檢索日期繁體中文
   10 12 2014
   kòe-sin閩南語
   22 7 2019
   3 chăng-kō̤
   載於繁體中文
   命名為繁體中文
   Li Peng
   檢索日期繁體中文
   9 10 2017
   載於繁體中文
   命名為繁體中文
   Li Peng
   檢索日期繁體中文
   9 10 2017
   死亡方式繁體中文
   自然死亡繁體中文
   1 chăng-kō̤
   載於繁體中文
   澎湃新聞中文 (已轉換拼寫)
   簡體中文繁體中文
   標題繁體中文
   李鹏同志因病医治无效在北京逝世,享年91岁 (簡體中文)
   出版日期繁體中文
   23 7 2019
   檢索日期繁體中文
   23 7 2019
   死因繁體中文
   0 chăng-kō̤
   墓地繁體中文
   1 chăng-kō̤
   lāu-pē閩南語
   李碩勛繁體中文
   1 chăng-kō̤
   繁體中文
   38
   頁碼繁體中文
   890
   lāu-bú閩南語
   趙君陶中文 (已轉換拼寫)
   0 chăng-kō̤
   配偶繁體中文
   朱琳繁體中文
   始於繁體中文
   10 7 1958
   終於繁體中文
   22 7 2019
   結束原因繁體中文
   1 chăng-kō̤
   載於繁體中文
   澎湃新聞中文 (已轉換拼寫)
   簡體中文繁體中文
   標題繁體中文
   李鹏新书回忆爱情与婚姻:与朱琳互称“大琳”“大鹏” (簡體中文)
   出版日期繁體中文
   29 6 2014
   檢索日期繁體中文
   23 7 2019
   kiáⁿ-jî閩南語
   李小鵬繁體中文
   0 chăng-kō̤
   李小琳繁體中文
   0 chăng-kō̤
   李小勇中文 (已轉換拼寫)
   0 chăng-kō̤
   0 chăng-kō̤
   chit-gia̍p閩南語
   1 chăng-kō̤
   擔任職務繁體中文
   始於繁體中文
   12 4 1988
   終於繁體中文
   17 3 1998
   0 chăng-kō̤
   始於繁體中文
   16 3 1998
   終於繁體中文
   15 3 2003
   取代對象繁體中文
   喬石繁體中文
   後繼者繁體中文
   吳邦國繁體中文
   0 chăng-kō̤
   始於繁體中文
   6 6 1983
   終於繁體中文
   24 11 1987
   0 chăng-kō̤
   始於繁體中文
   24 10 1985
   終於繁體中文
   15 11 2002
   0 chăng-kō̤
   0 chăng-kō̤
   中華人民共和國教育部部長中文 (已轉換拼寫)
   0 chăng-kō̤
   暱稱繁體中文
   el carnicero de Tiananmen (Chinese (China))
   pekingi hentes (匈牙利文)
   0 chăng-kō̤
   就讀學校繁體中文
   終於繁體中文
   1954
   1 chăng-kō̤
   所屬政黨繁體中文
   始於繁體中文
   Sĕk-ék-nguŏk 1945
   終於繁體中文
   22 7 2019
   結束原因繁體中文
   1 chăng-kō̤
   繁體中文
   38
   頁碼繁體中文
   890
   重大事件繁體中文
   0 chăng-kō̤
   共享資源分類繁體中文
   Li Peng
   1 chăng-kō̤
   話題主分類繁體中文
   Category:李鵬中文 (已轉換拼寫)
   1 chăng-kō̤

   識別碼

   0 chăng-kō̤
   0 chăng-kō̤
   0 chăng-kō̤
   0 chăng-kō̤
   Freebase標識繁體中文
   1 chăng-kō̤
   載於繁體中文
   出版日期繁體中文
   28 10 2013
   0 chăng-kō̤
   GTAA ID英文
   0 chăng-kō̤
   0 chăng-kō̤
   0 chăng-kō̤
   SNAC方舟編碼繁體中文
   0 chăng-kō̤
   0 chăng-kō̤
    
   siŭ-gāi
   siŭ-gāi
    siŭ-gāi
    siŭ-gāi
    siŭ-gāi
     siŭ-gāi
      siŭ-gāi
       siŭ-gāi
        siŭ-gāi